Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội khác nhau thế nào? - Allavida

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội khác nhau thế nào?

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội có những điểm khác nhau nào? Cùng Allavida.org tìm hiểu nhé.

1. Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội được phân biệt dựa vào các điểm sau:

Tiêu chí Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội Bộ nhiễm sắc thể đơn bội
Số lượng sợi NST
 • NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST đơn có 2 nguồn gốc khác nhau, một từ bố và một từ mẹ.
 • Gen tồn tại thành từng cặp alen.
 • NST tồn tại thành từng chiếc và chỉ xuất phát từ 1 nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ.
 • Gen tồn tại thành từng chiếc alen.
Nơi tồn tại
 • Tồn tại trong tế bào sinh dưỡng và mô tế bào sinh dục sơ khai.
 • Tồn tại trong tế bào giao tử đực hoặc cái, là kết quả của quá trình giảm phân
Sự tương đồng với tế bào mẹ
 • Giống về mặt di truyền
 • Không giống
Sự hình thành
 • Hình thành từ nguyên phân
 • Hình thành từ giảm phân

2. Bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội thường được kí hiệu là n.

Xem thêm  Sars-cov-2 là gì? Lây lan sars-cov-2 trong cộng đồng là gì

Bộ đơn bội là bộ nhiễm sắc thể của giao tử, nghĩa là mỗi giao tử bình thường chỉ có n nhiễm sắc thể.

Trong quá trình sinh sản hữu tính, mỗi cơ thể nhất thiết phải bắt đầu phát triển từ một hợp tử, là kết hợp giữa một giao tử cái (n) với một giao tử đực (n) duy nhất, nên hợp tử là một tế bào xôma (2n). Do đó, mỗi giao tử bình thường chỉ mang một nửa số bộ nhiễm sắc thể của một tế bào xôma, nên “đơn bội” – theo nghĩa này – là có một nửa số nhiễm sắc thể được tìm thấy trong một tế bào xôma, nghĩa là một bộ đơn bội chỉ chứa một bản sao của mỗi nhiễm sắc thể trong cả bộ nhiễm sắc thể, còn một tế bào xôma thì chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể (hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội)

3. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội

Bộ lưỡng bội (diploid) có hai nhiễm sắc thể tương đồng ở mỗi cặp nhiễm sắc thể, trong đó một chiếc do bố truyền cho, còn chiếc kia kế thừa từ mẹ.

Chẳng hạn ở người bình thường, mỗi tế bào lưỡng bội có 46 nhiễm sắc thể (2n), trong đó có n = 23 chiếc nhận từ bố qua tinh trùng, còn n = 23 chiếc nữa nhận từ mẹ qua trứng.

Các nhiễm sắc thể giới tính bắt cặp là tương đồng X và Y ở nam và tương đồng X và X ở nữ.

Xem thêm  Tổng hợp các bài phát biểu khai giảng đầu năm học mới Diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng, Học sinh, Giáo viên, Lãnh đạo địa phương

Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội thay đổi tùy theo sinh vật

Sinh vật Số lượng NST lưỡng bội
E.coli Vi khuẩn 1
Con muỗi 6
Hoa loa kèn 24
Ếch 26
Con người 46
Gà tây 82
Con tôm 254

AllAvida vừa giúp bạn đọc chỉ ra những điểm khác nhau giữa bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

 • Trùng sốt rét sống ở đâu?
 • Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời