Allavida - Trang 668 trên 683 -

ALLAVIDA.ORG

Quyền im lặng là gì?

Quyền im lặng được hiểu như thế nào? Việt Nam có áp dụng quyền im lặng hay không? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Khái niệm quyền im lặng Quyền im lặng được hiểu là một người được phép giữ im lặng và từ chối trả […]

7k phòng chống Covid là gì?

Thông điệp 7k phòng chống Covid19 Hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19, vực thực hiện an toàn phòng chống Covid theo thông điệp 5k là chưa đủ. Bộ y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện 7k phòng chống Covid. Vậy thông điệp 7k phòng chống Covid gồm những […]