Nội quy thực hiện trường học không thuốc lá Nội quy không thuốc lá nơi công cộng

Tải về

Trường học không khói thuốc là trường học không có hành vi hút thuốc và không có việc mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên nhà trường. Vì vậy việc ban hành nội quy trường học không thuốc lá là việc làm rất cần thiết tại các nhà trường. Nội quy thực hiện trường học không thuốc lá được Allavida.org sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Nội quy thực hiện trường học không thuốc lá đưa ra quy định không hút thuốc và mức phạt khi vi phạm.

1. Nội quy thực hiện trường học không thuốc lá số 1

NỘI QUY
THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC KHÔNG THUỐC LÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……. ngày …..tháng …năm ….)

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 1. Nội quy này áp dụng cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường Tiểu học Trần Phú và phụ huynh, các đối tượng đến liên hệ công việc với nhà trường.

II. NỘI DUNG NỘI QUY

Điều 2. Cấm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, các đối tượng đến liên hệ công việc hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.

Điều 3. Cấm mua bán và các hình thức quảng cáo, tiếp thị mua bán, tài trợ liên quan đến thuốc lá trong nhà trường.

III. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 4. Các hình thức xử lý vi phạm

1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

a) Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở trực tiếp

b) Vi phạm lần thứ 2: Lập biên bản kèm theo phạt tiền 100.000 đồng

c) Lần thứ 3 trở lên: Lập biên bản, phạt tiền 200.000 đồng, không xem xét thi đua.

2. Đối với học sinh

a) Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở, mời phụ huynh học sinh đến trao đổi, khiển trách trước lớp.

b) Vi phạm lần thứ 2: Lập biên bản, mời phụ huynh họp với Hội đồng kỉ luật của nhà trường, khiển trách.

c) Lần thứ 3 trở lên: Lập biên bản, mời phụ huynh học sinh họp với Hội đồng kỉ luật của nhà trường và cảnh cáo.

3. Đối với phụ huynh học sinh và các đối tượng khác

a) Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở trực tiếp

b) Vi phạm lần thứ 2 trở lên: Từ chối làm việc và hẹn lịch làm việc lần sau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Phân công tổ kiểm tra theo dõi giám sát và xử lý các vi phạm.

Điều 6. Niêm yết Nội quy tại bảng tin, cổng trường, đăng trên Website của trường.

Điều 7. Số tiền phạt được sử dụng vào các hoạt động nhằm mục đích bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Điều 8. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH
Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học
Năm học…………

Căn cứ Kế hoạch số ………. ngày ….tháng …năm ….về việc thực hiện nhiệm vụ năm học ……….

Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trường tiểu học ……..xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học ………., với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

– Xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá, góp phần vào mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

2. Yêu cầu

– Cung cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xem thêm  Vợ sinh, chồng được nghỉ 5 - 14 ngày Chế độ thai sản cho nam giới

– Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản bản pháp luật khác có liên quan:

– Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012;

– Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá;

– Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

– Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá;

– Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

– Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục;

– Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;

Cùng với các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh về tác hại của thuốc lá, tác hại của việc hút thuốc lá thụ động, từng bước tạo sự đồng thuận cao của mọi người về thực hiện chính sách cấm hút thuốc lá tại các đơn vị, xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; chọn lựa các nội dung quan trọng, cơ bản về tác hại của thuốc lá, những ích lợi của việc không hút thuốc lá chủ động, không hút thuốc lá thụ động, trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt để thực hiện dạy tích hợp vào các bộ môn học.

3. Phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, đoàn thể

Chú trọng phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức, đoàn thể khác tại các đơn vị trong việc vận động các thành viên giảm hút tiến đến không hút thuốc lá; tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra

Chỉ đạo, tổ chức công tác kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đưa nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch kiểm tra ở nhà trường được tiến hành định kỳ và thường xuyên.

Xem thêm  Vòng 1/4 bóng đá là gì? Thế nào là vòng 1/4 bóng đá?

5. Thực hiện các tiêu chí về thi đua, khen thưởng

Bổ sung vào nội quy, quy chế làm việc của nhà trường việc tuân thủ quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời cũng là một tiêu chí về thi thi đua, khen thưởng để xem xét, đánh giá kết quả thi đua cuối năm học của từng cá nhân trong đơn vị.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Thành lập ban chỉ đạo

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phân công công chức, viên chức làm đầu mối phụ trách công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai

Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đến từng thành viên của đơn vị, việc triển khai phải đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ các nội dung.

3. Xây dựng và phổ biến các tài liệu truyền thông

– Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị:

– Triển khai các văn bản chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, các kế hoạch, hoạt động và mô hình “Trường học không khói thuốc lá” tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức như:

+ Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa: Thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong một số môn học chính khóa theo chương trình quy định.

+ Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa: Hoạt động GDNGLL, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non…

+ Tuyên truyền thông qua đăng tải trên Website của nhà trường…nhằm phổ biến tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các quy định của nhà nước, của thành phố về tác hại của hút thuốc lá và khói thuốc thụ động. Đặc biệt chú trọng giáo dục và ngăn ngừa học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

– Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục về phòng, chống táchại của thuốc lá. 100% các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện tốt cam kếttrường học không khói thuốc.

4. Xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Thực hiện việc cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà trường, trong khuôn viên đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Gắn biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên làm việc trong nhà.

5. Kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng

– Bộ phận Công đoàn và Cán bộ tuyên truyền viên pháp luật xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc, lớp học, khuôn viên nhà trường. Đưa nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Ban thanh tra nhân dân của đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể thực hiện giám sát và cuối mỗi năm học có báo cáo giám sát gửi về Ban thi đua khen thưởng để làm cơ sở đánh giá, xếp loại viên chức, xét danh hiệu thi đua và quyết định khen thưởng.

Xem thêm  Bao nhiêu tuổi thì được quan hệ tình dục? Bao nhiêu được quan hệ tình dục?

IV. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên và Thư ký của Ban chỉ đạo là bộ phận thường trực giúp Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá nhà trường, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp triển khai nội dung Kế hoạch này đến tất cả Công chức viên chức; tham mưu, đề xuất hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá nhằm hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5.

Công đoàn, cán bộ tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả góp phần xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá, giữ gìn và bảo vệ môi trường sống.

– Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện tốt cam kết trường học không khói thuốc.

Cán bộ y tế trường học phối hợp cùng các đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện và gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học định kì cho Hiệu trưởng học kì I trước ngày ………, kết thúc năm học ……….

HIỆU TRƯỞNG

2. Nội quy thực hiện trường học không thuốc lá số 2

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ……………………

__________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

NỘI QUY
Thực hiện trường học không thuốc lá

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………ngày ….tháng ….năm …..)

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 1. Nội quy này áp dụng cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường ………………. và phụ huynh, các đối tượng đến liên hệ công việc với nhà trường.

II. NỘI DUNG NỘI QUY

Điều 2. Cấm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, các đối tượng đến liên hệ công việc hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.

Điều 3. Cấm mua bán và các hình thức quảng cáo, tiếp thị mua bán, tài trợ liên quan đến thuốc lá trong nhà trường.

III. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 4. Các hình thức xử lý vi phạm

1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

a) Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở trực tiếp

b) Vi phạm lần thứ 2: Lập biên bản kèm theo phạt tiền 100.000 đồng

c) Lần thứ 3 trở lên: Lập biên bản, phạt tiền 200.000 đồng, không xem xét thi đua.

2. Đối với học sinh

a) Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở, mời phụ huynh học sinh đến trao đổi, khiển trách trước lớp.

b) Vi phạm lần thứ 2: Lập biên bản, mời phụ huynh họp với Hội đồng kỉ luật của nhà trường, khiển trách dưới cờ.

c) Lần thứ 3 trở lên: Lập biên bản, mời phụ huynh học sinh họp với Hội đồng kỉ luật của nhà trường và cảnh cáo trước học sinh toàn trường.

3. Đối với phụ huynh học sinh và các đối tượng khác

a) Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở trực tiếp

b) Vi phạm lần thứ 2 trở lên: Từ chối làm việc và hẹn lịch làm việc lần sau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Phân công tổ kiểm tra theo dõi giám sát và xử lý các vi phạm.

Điều 6. Niêm yết Nội quy tại bảng tin, cổng trường, đăng trên Website của trường.

Điều 7. Số tiền phạt được sử dụng vào các hoạt động nhằm mục đích bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Điều 8. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời