Những điểm mới về quy định và yêu cầu quản lý csvc, tb&cn trong dạy học, giáo dục học sinh theo ctgdpt 2018 đối với trường tiểu học Đáp án module 4 CBQL - Allavida

Những điểm mới về quy định và yêu cầu quản lý csvc, tb&cn trong dạy học, giáo dục học sinh theo ctgdpt 2018 đối với trường tiểu học Đáp án module 4 CBQL

Những điểm mới về quy định và yêu cầu quản lý csvc, tb&cn trong dạy học, giáo dục học sinh theo ctgdpt 2018 đối với trường tiểu học như thế nào? Đây là câu hỏi trong tập huấn module 4 cán bộ quản lý. Để giải đáp được câu hỏi này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Allavida.org.

Điểm mới về quy định và yêu cầu quản lý csvc, tb&cn trong dạy học, giáo dục học sinh theo CTGDPT 2018

Câu hỏi: Những điểm mới về quy định và yêu cầu quản lý csvc, tb&cn trong dạy học, giáo dục học sinh theo CTGDPT 2018 đối với trường tiểu học

Đáp án:

Điểm mới về quy định và yêu cầu quản lý CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục học sinh theo CTGDPT 2018 đối với trường TH:

  • Dach mục thiết bị dạy học tối thiểu được xây dựng theo quy trình nghiêm túc chặt chẽ.
  • Việc xây dựng danh mục thiết bị dạy học lần này không xây dựng theo sách giáo khoa mà xây dựng danh mục thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
  • Thiết bị dạy học phải đảm bảo tính kế thừa, tính khả thi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Cần phải đảm bảo tính liên thông giữa các môn học, giữa các lớp học trong cùng cấp và lên thông giữa các cấp học.
  • Giáo viên dựa vào danh mục có thể tự chuẩn bị dạy học theo từng nội dung và chủ đề dạy học mà không phụ thuộc vào cán bộ phụ trách thiết bị dạy học của nhà trường.
  • Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực chất là kế thừa và sử dụng thiết bị dạy học, Cơ sở vật chất có sẵn, bổ sung thêm cơ sở vật chất thiết bị dạy học mới đáp ứng đổi mới giáo dục
  • Dach mục thiết bị dạy học có tính mở và linh hoạt không quy định cứng nhắc, áp đặt; tạo điều kiện thúc đẩy sự sáng tạo của các nhà sản xuất cung cấp và mở rộng phạm vi mua sắm dựa trên điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương.
  • Danh mục thiết bị dạy học giúp các địa phương các cấp quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục có căn cứ chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học. Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Lời bài hát Nằm ngủ emru - Bích Phương Lyric Nằm ngủ emru

Trả lời