Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định? - Allavida

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam được biết là cơ quan phụ trách công tác thanh niên Việt Nam, vậy Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định? Trong bài viết dưới đây, Allavida.org xin chia sẻ với bạn đọc về vấn đề này.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

Thanh niên là những người thuộc lứa tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, đây là một lực lượng đông đảo tập hợp những người trẻ của đất nước bao gồm cả nam cả nữ. Các công tác và phong trào thanh niên được tổ chức rộng rãi từ xã, phường đến cấp tỉnh, và cả các cơ quan đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Để quản lý các hoạt động đó, Nhà nước ta đã lập ra Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong Quyết định số 36/1998/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 1998 về việc thành lập Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Theo Điều 7 Luật thanh niên 2020, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam được định nghĩa như sau:

Điều 7. Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

1. Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

Xem thêm  Facebook có được hoạt động tại Việt Nam dưới thương hiệu META?

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đồng thời, ngày 28 tháng 7 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1328/QĐ-TTg về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Như vây, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban được quy định như sau:

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

1. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên.

3. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên.

Xem thêm  Những bài thơ hay để khai bút 2022 Bài thơ khai bút đầu xuân

4. Phối hợp hướng dẫn, theo dõi hoạt động của Hội đồng công tác thanh niên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhà nước về công tác thanh niên theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam có 6 nhiệm vụ và quyền hạn, các nhiệm vụ không thực hiện một cách riêng lẻ mà phải phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác.

Tựu chung lại, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên.

Trên đây, Allavida.org đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hành chính mảng Hỏi đáp pháp luật của Allavida.org:

  • Biểu hiện hành vi sống có đạo đức, kỉ luật, tuân theo pháp luật
  • Làm mái che sân thượng có phải xin phép không 2022?
  • Đăng ký tạm trú có mất tiền không 2022?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời