Người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cần làm gì?

Hướng dẫn nhận tiền BHTN theo NQ 116 từ sau ngày 30/11

Trong thời gian qua rất nhiều người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19 đã nhận được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cần làm gì? 

  • 6 dấu hiệu trẻ mắc Covid-19 nguy hiểm cần đưa tới bệnh viện

Sau ngày 30/11/2021, người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ cần chủ động đi làm thủ tục như trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam , tính đến ngày 10/11, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 10.676.595 lao động (bằng 89,32% số đề nghị hưởng), trong đó có 9.981.323 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 695.272 người đang được bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến đến ngày 15/11, toàn ngành sẽ cơ bản hoàn thành việc chi trả cho người lao động.

Hiện nay, ngoài số lao động tại các đơn vị sự nghiệp đang được xác định diện hỗ trợ, việc giải quyết hỗ trợ với người lao động đang có quá trình bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng được bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực triển khai.

Xem thêm  Video hướng dẫn viết 18 nét cơ bản Cách viết các nét cơ bản

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện mới chỉ có 1.102.772 người lao động đang bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp nộp thủ tục đề nghị hỗ trợ; bằng 45% tổng số người lao động thuộc nhóm này.

Người lao động cần lưu ý một số mốc thời gian để được nhận hỗ trợ sớm nhất. Cụ thể, theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định chậm nhất là ngày 10/11/2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc gửi danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ nếu có điều chỉnh.

Chậm nhất là sau 20 ngày, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động (theo điểm b, c khoản 1 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg).

Như vậy, chậm nhất khoảng ngày 30/11/2021, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sẽ nhận được tiền hỗ trợ.

Sau ngày 30/11 tới, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải chủ động đi làm thủ tục như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Để làm thủ tục này, người lao động in Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 04, điền đầy đủ thông tin và nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất.Ngoài ra, người lao động có thể làm trực tuyến qua ứng dụng VssID hoặc trên Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xem thêm  Tưởng tượng 20 năm sau vào một ngày hè em về thăm lại trường cũ Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ

Đối với người đã nghỉ việc, dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ thời điểm 01/01/2020, theo điểm b khoản 2 Điều 3 của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Đây là hạn chót nhận được tiền hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc hoặc người lao động đang làm việc nhưng chưa nhận được tiền sau ngày 30/11/2021 phải tự đi làm thủ tục. Người lao động cần lưu ý mốc thời gian này, nếu hồ sơ đã nộp đầy đủ và hợp lệ, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ chậm nhất vào thời điểm này.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời