Nếu một xã hội không có pháp luật? Đặc trưng của pháp luật - Allavida

Nếu một xã hội không có pháp luật? Đặc trưng của pháp luật

Nếu một xã hội không có pháp luật? Pháp luật là công cụ để nhà nước quản lý xã hội. Nếu xã hội không có pháp luật thì thế nào?

1. Nếu một xã hội không có pháp luật?

Em suy nghĩ như thế nào nếu như một xã hội không có pháp luật?

Nếu một xã hội không có pháp luật thì mọi người sẽ không chịu sự quản lý của một quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc, mọi hoạt động đều dựa vào ý thức của người dân.

Nếu một xã hội không có pháp luật thì xã hội đó sẽ bị đảo lộn, không theo thứ tự và không thể vận hành, phát triển theo ý chí của người cầm quyền.

Hiện nay cơ chế để vận hành đất nước, xử lý các vụ tranh chấp,… đều theo quy định của pháp luật. Nếu xã hội không còn pháp luật thì sẽ không còn căn cứ để xét xử, để giải quyết những vấn đề xã hội, như thế xã hội sẽ “loạn” mất

Thực vậy, nếu không có pháp luật, quan hệ giữa con người – con người không được nhà nước bảo vệ, chồng thích đánh vợ thì cứ đánh, không hề có chế tài quản lý

=> Xã hội cần có pháp luật để được điều chỉnh và vận hành theo quỹ đạo đúng đắn.

2. Ví dụ về pháp luật

Ví dụ: Bộ luật Dân sự quy định con người có quyền được khai sinh. Bộ luật Dân sự chính là sự hiện diện của pháp luật.

Xem thêm  Chứng chỉ chức danh giáo viên là gì? Thi ở đâu?

3. Đặc trưng của pháp luật là gì?

Pháp luật có các đặc trưng sau:

 • Tính giai cấp (tính ý chí):

Pháp luật bao giờ cũng là một hiện tượng xã hội mang tính giai cấp. Pháp luật luôn luôn là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền trong xã hội.

 • Tính quy phạm phổ biến:

Tính quy phạm là đặc trưng vốn có của mọi pháp luật. Bởi pháp luật là hệ thống các quy tắc mang tính chất mẫu mực, khuôn thước cho mọi người trong cách xử sự, chính thông qua những khuôn mẫu, những mô hình xử sự chung đó mà người ta “đo” được hành vi của mình, người ta biết được mình có thể và không cần phải làm gì, không được làm gì và phải làm như thế nào.

 • Tính bắt buộc chung:

Pháp luật là những quy tắc chuẩn mực về ứng xử của giai cấp thống trị, cho nên pháp luật mang tính bắt buộc chung. Điều đó thể hiện ở chỗ: Việc thực hiện pháp luật không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mỗi người. Khi pháp luật được Nhà nước đặt ra thì dù muốn hay không muốn tất cả mọi người trong trường hợp đó đều phải chấp hành một cách nghiêm chỉnh và triệt để, không phân biệt giữa người này hay người khác.

 • Tính được đảm bảo bằng Nhà nước:

Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật do Nhà nước ban hành và vì vậy được Nhà nước đảm bảo thực hiện. Điều này có nghĩa là Nhà nước đã trao cho các quy phạm pháp luật tính quyền lực bắt buộc với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Có như vậy pháp luật mới trở thành các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung và pháp luật mới thực sự là công cụ hữu hiệu có trong tay Nhà nước để Nhà nước quản lý và điều hành mọi quan hệ, hoạt động của xã hội.

Xem thêm  Trả nợ tào quan là gì Lễ trả nợ tào quan sắm gì?

4. Kể tên một số bộ luật mà em biết

Dưới đây là tên một số bộ luật:

 • Bộ luật Lao động
 • Bộ luật Dân sự
 • Bộ luật Tố tụng Dân sự
 • Bộ luật Hình sự
 • Bộ luật Tố tụng Hình sự

5. Nội quy trường, điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải văn bản quy phạm pháp luật?ư

Nội quy trường, điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải văn bản quy phạm pháp luật. Để biết lí do, mời các bạn tham khảo bài: Đặc trưng của pháp luật là gì?

Allavida.org vừa giúp các bạn suy đoán về giải thiết Nếu một xã hội không có pháp luật?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

 • Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì?
 • Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời