Nêu khái niệm giống thuần chủng Thế nào là giống thuần chủng? - Allavida

Nêu khái niệm giống thuần chủng Thế nào là giống thuần chủng?

Giống thuần chủng hay còn gọi là giống thuần là giống vật nuôi của một loài động vật hình thành được thông qua quá trình chọn giống. Đặc điểm của của giống thuần chủng như thế nào? Khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng ra sao? Đây là những câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Allavida.org.

1. Giống thuần chủng là gì?

Giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ con cháu sinh ra giống với thế hệ trước (ko phân li kiểu hình, kiểu gen)

Trong thực tế khi đề cập đến giống thuần chủng người ta chỉ xét một vài tính trạng được quan tâm hoặc có trong thí nghiệm.

2. Đặc điểm của của giống thuần chủng là

A. Có khả năng sinh sản mạnh

B. Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó

C. Dề gieo trồng

D. Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm

3. Khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng

– Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa những cá thể đực và cá thể cái của cùng một phẩm giống, để tạo ra đời con có đặc điểm di truyền giống với bố mẹ.

– Mục đích: nhân giống thuần chủng là để bảo vệ, giữ vững, nâng cao và hoàn chỉnh những đặc tính di truyền tốt, các phẩm chất, đặc điểm tốt của các cá thể trong cùng vật giống.

Xem thêm  Hãy phân tích mối liên hệ của các mô đun 1, 2, 3 đã tập huấn với mô đun 4 trong bảng chuỗi hoạt động học của chủ đề Đáp án tự luận module 4

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời