Mức thu học phí mới năm học 2020 - 2021 Hà Nội Quy định về học phí của Hà Nội - Allavida

Mức thu học phí mới năm học 2020 – 2021 Hà Nội Quy định về học phí của Hà Nội

Chính thức thông qua mức thu học phí năm học 2020-2021

Thành phố Hà Nội chính thức ban hành mức đóng học phí trên toàn thành phố Hà Nội bao gồm mức thu học phí THPT, mức thu học phí THCS, mầm non trên toàn địa bàn Hà Nội trong năm học 2020-2021.

  • Những điều giáo viên tiểu học không nên làm
  • NÓNG: Thu hồi quyết định tuyển dụng với công chức không đủ tiêu chuẩn

Nội dung này được Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành tại Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định mức thu học phí với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2020 – 2021.

Cụ thể, trong năm học 2020 – 2021, học phí các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập được quy định cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng/tháng/học sinh

Cấp học

Mức thu học phí năm học 2020-2021tại

Cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn)

Cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)

Cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

Nhà trẻ, mẫu giáo (không gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

217.000

95.000

24.000

Trẻ em mầm non 05 tuổi, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở

155.000

75.000

19.000

Xem thêm  Cmnm là gì? Cmnm là viết tắt của từ gì?

Đặc biệt, việc thu, sử dụng học phí phải đảm bảo công khai minh bạch, đúng mục đích, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Nghị quyết này được thông qua ngày 07/7/2020, có hiệu lực từ ngày 17/7/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời