Mức phạt 20 lỗi chứng từ kế toán 2022 Mức phạt các lỗi Kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Mức phạt 20 lỗi kế toán thường gặp

Mức phạt tiền 18 lỗi về chứng từ trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân, tổ chức được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP. 

Bắt đầu từ tháng 5/2018, khi nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán có hiệu lực thi hành, rất nhiều lỗi kế toán hay mắc phải sẽ bị phạt tiền. Mời các bạn tham khảo.

Allavida.org xin tóm tắt lại 20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP từ 05/2018 cho các bạn tham khảo.

STT LỖI VI PHẠM MỨC PHẠT
(Triệu đồng)
01 In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai 01 – 02
02 Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký 01 – 02
03 Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký 03 – 05
04 Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định 03 – 05
05 Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra 03 – 05
06 Chữ ký không thống nhất 05 – 10
07 Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định 05 – 10
08 Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng 05 – 10
09 Hạch toán sai tài khoản kế toán 05 – 10
10 Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu 05 – 10
11 BCTC không có chữ ký của người lập, KTT, giám đốc 05 – 10
12 Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng 05 – 10
13 Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ 05 – 10
14 Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo 05 – 10
15 Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt 05 – 10
16 Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ 10 – 20
17 Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh 20 – 30
18 Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền 20 – 30
19 Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán 20 – 30
20 Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 40 – 50
Xem thêm  Mâm cúng tổ nghề sân khấu gồm những gì? Cách cúng giỗ tổ nghề sân khấu

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời