Mức hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho học sinh tại Hà Nội - Allavida

Mức hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho học sinh tại Hà Nội

Tải về

Giảm 50% học phí năm học 2021-2022 cho học sinh tp Hà Nội

Ngày 23/9 năm 2021 Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

  • Phương án phòng, chống dịch của Hà Nội sau 06/9/2021
  • 5T là gì? Thông điệp 5T phòng chống Covid19

Theo đó căn cứ vào các Nghị định quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và tờ trình của UBND TP Hà Nội về chính sách miễn giảm học phí cho học sinh trong năm học 2021-2022. Hội đồng nhân TP Hà Nội ban hành một số hướng dẫn cụ thể về cơ chế hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho học sinh tại Hà Nội như sau:

Đối tượng được hỗ trợ học phí

Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn thành phố Hà Nội; học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mức hỗ trợ học phí năm học 2021-2022

Mức hỗ trợ: Bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan, cụ thể:

Xem thêm  Lời bài hát Ái nộ - Masew x Khoi Vu Ái nộ lyrics

(1) Đối với đối tượng được hỗ trợ học phí (không bao gồm đối tượng đã hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo quy định), mức hỗ trợ hàng tháng cụ thể:

Đơn vị: đồng/học sinh/tháng

STT

Đối tượng

Mức hỗ trợ hàng tháng

Trong thời gian học sinh theo học trực tiếp tại trường

Trong thời gian học sinh học trực tuyến (Online)

1

Đối với cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông

1.1

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn)

108.500

81.400

1.2

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)

47.500

35.600

1.3

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

12.000

9.000

2

Đối với cấp học: Trẻ em mầm non 05 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở

2.1

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn)

77.500

58.100

2.2

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)

37.500

28.100

2.3

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

9.500

7.100

(2) Đối với đối tượng đã được hưởng chế độ giảm 70% học phí theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức hỗ trợ hàng tháng cụ thể:

Xem thêm  Trước khi gặp em đời anh đã nát một phần lyrics Lời bài hát trước khi gặp em đời anh đã nát một phần lyrics

Đơn vị: đồng/học sinh/tháng

STT

Đối tượng

Mức hỗ trợ hàng tháng

Trong thời gian học sinh theo học trực tiếp tại trường

Trong thời gian học sinh học trực tuyến (Online)

1

Đối với cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông

1.1

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn)

32.600

24.500

1.2

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)

14.300

10.700

1.3

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

3.600

2.700

2

Đối với cấp học: Trẻ em mầm non 05 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở

2.1

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn)

23.300

17.500

2.2

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)

11.300

8.500

2.3

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

2.900

2.200

(3) Đối với đối tượng đã được hưởng chế độ giảm 50% học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức hỗ trợ hàng tháng cụ thể:

Đơn vị: đồng/học sinh/tháng

STT

Đối tượng

Mức hỗ trợ hàng tháng

Trong thời gian học sinh theo học trực tiếp tại trường

Trong thời gian học sinh học trực tuyến (Online)

1

Đối với cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông

1.1

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn)

54.300

40.700

1.2

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)

23.800

17.900

1.3

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

6.000

4.500

2

Đối với cấp học: Trẻ em mầm non 05 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở

2.1

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn)

38.800

29.100

2.2

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi)

18.800

14.100

2.3

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi

4.800

3.600

Xem thêm  Tội vô ý làm chết người là gì? Vô ý làm chết người xử phạt ra sao 2021 Quy định của pháp luật về tội vô ý làm chết người

(4) Đối với đối tượng đã hưởng chế độ không phải đóng học phí, miễn học phí theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.

Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian học sinh học thực tế (bao gồm thời gian học theo hình thức trực tiếp, trực tuyến), tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Chi tiết xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời