Một cái bể dài 5m, rộng 3m, cao 2m. Hỏi cái bể đó đựng được tối đa bao nhiêu lít nước? Đáp án cho heo đi thi

Một cái bể dài 5m, rộng 3m, cao 2m. Hỏi cái bể đó đựng được tối đa bao nhiêu lít nước? Đây là bài toán rất nhiều học sinh thắc mắc, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Một cái bể dài 5m, rộng 3m, cao 2m. Hỏi cái bể đó đựng được tối đa bao nhiêu lít nước?

Thể tích cái bể đó là:

5 x 3 x 2 = 30 (m3)

Đổi 30m3 = 30 000 dm3 = 30 000 lít

Đáp số: 30 000 lít 

2. Cách tính mét khối (m3) nước

Công thức quy đổi đơn vị thể tích theo Hệ đo lường Quốc tế:

  • 1 cm3 = 0,001 lít nước
  • 1 lít = 1000ml
  • 1 dm3 = 1 lít nước
  • 1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3

Cách tính m3 nước trong bể bơi hình chữ nhật

Tính thể tích trong khối hình hộp chữ nhật được áp dụng rất nhiều trong các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt trong xây dựng các công trình hồ bơi, cách tính thể tích được áp dụng rất nhiều. Nguyên nhân là bởi hình chữ nhật là hình dáng được nhiều chủ bể bơi lựa chọn nhất.

Cách tính m3 nước bể bơi hình chữ nhật như sau:

V = a.b.h (m3)

Trong đó:

  • a là chiều dài bể
  • b là chiều rộng bể
  • h là độ sâu bể. Trường hợp bể có nhiều độ sâu khác nhau thì chúng ta tính trung bình cộng của độ sâu vị trí nông nhất và độ sâu vị trí sâu nhất
Xem thêm  Giáo án PowerPoint Giáo dục công dân lớp 6 sách Chân trời sáng tạo (Đầy đủ cả năm) Giáo án điện tử GDCD lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Ví dụ: Một bể bơi có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 15x10x1.5 m thì công thức tính m3 nước trong bể là:

Thể tích bể = 150 x 100 x 15 = 225 000 dm3 = 225000 l = 225 m3

Hay nói cách khác thể tích nước trong khối hình hộp chữ nhật sẽ là kết quả của phép tính nhân 3 kích thước của khối hộp này.

Công thức tính mét khối nước bể bơi có dạng hình tròn

Với bể bơi được xây dựng dạng hình tròn, công thức tính khối nước như sau

V = π.r2.h (lít)

Trong đó:

π sấp xỉ bằng 3,14159

r là bán kính bể bơi

h là chiều cao của bể bơi

Ví dụ: Bể bơi nhà anh Long hình tròn có bán kính là 2m và chiều cao là 1.2 m. Công thức tính thể tích nước trong bể như sau:

V = 3,14 x 202 x 12 = 15000 dm3 = 15000 l = 15 m3

Tuy nhiên cần lưu ý đây là công thức tính m3 nước bể bơi với các bể hình tròn có đáy bằng. Trong trường hợp bể bơi có kích thước đáy thay đổi thì độ sâu sẽ được tính bằng trung bình độ sâu của vị trí sâu nhất và nông nhất.

Cách tính m3 nước bể bơi với bể bơi hình vuông

Bể bơi được xây dựng với dạng hình vuông sẽ được tính thể tích bằng công thức sau đây:

V = 2.a.h (lít)

Trong đó:

  • a là chiều dài cạnh của bể bơi
  • h là độ sâu của bể

Ví dụ: Bể bơi có chiều dài cạnh là 4m và chiều cao là 1m. Thể tích nước trong bể được tính bằng công thức sau:

Xem thêm  Top 8 mẫu phân tích bài thơ Tự tình siêu hay Phân tích Tự tình 2

V = 2 x 40 x 10 = 800 dm3 = 800 l = 0.8 m3 nước

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời