Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế 2022 Mẫu tờ khai từ chối nhận tài sản thừa kế - Allavida

Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế 2022 Mẫu tờ khai từ chối nhận tài sản thừa kế

Tải về

Mẫu tờ khai từ chối nhận tài sản thừa kế được Allavida.org sưu tầm và đăng tải, dành cho các bạn có nhu cầu từ chối phần tài sản được thừa kế theo pháp luật và muốn làm công chứng tại các văn phòng công chứng. Mời các bạn tham khảo.

Khi không muốn nhận tài sản người để lại di sản để lại thì phải lập thành văn bản từ chối nhận thừa kế. Vậy thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế được quy định cụ thể như thế nào không phải ai cũng nắm rõ. Trong thủ tục đó không thể thiếu Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế được soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu từ chối tài sản thừa kế mới nhất để các bạn tham khảo nhằm hoàn thiện các thủ tục một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

1. Có thể từ chối nhận tài sản thừa kế không?

Trước khi tìm hiểu về Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, ta cần biết có thể từ chối nhận di sản thừa kế hay không?

Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

– Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Xem thêm  Bộ câu hỏi thi giáo lý công giáo Bộ câu hỏi thi giáo lý hôn nhân

– Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

– Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

2. Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ……….. Tỉnh/Thành phố ………

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày ……/……./…… tại …….

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) …………. của ông(bà) …… chết ngày …../……/…….. theo Giấy chứng tử số ……………….. do Uỷ ban nhân dân ……. cấp ngày …../……/………

Di sản mà tôi được thừa kế là: ……………………………………………………

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

Xem thêm  Mẫu lý lịch cá nhân Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

 

Người từ chối nhận di sản

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Việc từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự năm 2015, tuy nhiên không phải người thừa kế di sản nào cũng được từ chối nhận di sản. Việc từ chối nhận di sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Người từ chối phải là người có quyền được hưởng di sản thừa kế;

– Lập thành văn bản, gửi đến người quản lý di sản, người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thừa kế để biết;

– Thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Như vậy theo Bộ luật dân sự hiện hành thì việc từ chối nhận di sản không bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng. Mà chỉ lập văn bản từ chối gửi đến cơ quan quản lý di sản, người thừa kế khác, người giao nhiệm vụ phân chia di sản thừa kế.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời