Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn - Allavida

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Tải về

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn là mẫu tờ khai do cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm hỗ trợ kết hôn khai nhận các thông tin để đăng ký với Sở tư pháp tỉnh (thành phố) về việc thành lập trung tâm hỗ trợ kết hôn. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của trung tâm hỗ trợ kết hôn, nội dung hoạt động của trung tâm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn tại đây.

Những điều cần biết khi làm thủ tục đăng ký kết hôn

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KẾT HÔN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…………………………………………………………………………….

Trung tâm hỗ trợ kết hôn:……………………………………………………………………………………………..

Được thành lập theo Quyết định số:………..ngày…………….tháng…………năm……………của…………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đứng đầu Trung tâm:……………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:……………………………………………………………..

Nội dung hoạt động của Trung tâm:…………………………………………………………………………………

Xem thêm  Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn Tờ khai ghi chú ly hôn

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh/thành phố………………………………………………………………….cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm chúng tôi.

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Làm tại…………………, ngày…………..tháng………năm…….

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRUNG TÂM
(Ký và ghi rõ họ tên)
………………………………..

Các giấy tờ kèm theo:

1) Quyết định thành lập Trung tâm (bản sao);

2) Lý lịch cá nhân của người đứng đầu Trung tâm;

3) Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu Trung tâm;

4) Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

5) Dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động hỗ trợ kết hôn theo nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời