Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ Tờ khai đăng ký việc giám hộ - Allavida

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ Tờ khai đăng ký việc giám hộ

Tải về Bản in

Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan đăng ký giám hộ để khai đăng ký về việc giám hộ cho trẻ. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người đăng ký giám hộ, người được giám hộ, lý do đăng ký giám hộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ tại đây.

  • Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ
  • Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)
  • Mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ – Bản sao

Mẫu Tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất hiện nay là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp.

1. Người được giám hộ là những ai?

Theo Điều 47, Bộ luật Dân sự 2015, những người được giám hộ gồm:

– Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

– Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

Xem thêm  Đơn xin ly hôn mới nhất 2021 Đơn xin ly hôn viết tay và cách viết đơn xin ly hôn

– Người mất năng lực hành vi dân sự;

– Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Tuy nhiên, một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu.

2. Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch: ……………………………..

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch: ……………………………..

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do đăng ký giám hộ: ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………………………… , ngày …….. tháng …….. năm …………

——————————

Đề nghị cấp bản sao(4): Có , Không
Số lượng:…….bản

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

………………………………………

Xem thêm  Bảng chấm điểm Gia đình văn hóa mới nhất Mẫu bảng chấm điểm Gia đình văn hóa

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời