Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục - Allavida

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục

Tải về

Mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên

Mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết… Mẫu được ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học

Mẫu thông báo công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nhân viên cơ sở giáo dục mầm non

Mẫu thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên như sau:

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học….

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

III

Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục

V

Kết quả hạnh kiểm, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học viên

Xem thêm  Lời chúc mừng Bổn mạng hay và ý nghĩa 2021 Lời chúc mừng lễ Quan Thầy

……….., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời