Mẫu thẻ thư viện Thẻ thư viện - Allavida

Mẫu thẻ thư viện Thẻ thư viện

Tải về Bản in

Mẫu thẻ thư viện, thẻ mượn sách thư viện là mẫu thẻ được lập ra để ghi chép thông tin người được mượn sách thư viện. Mẫu thẻ nêu rõ thông tin của người làm thẻ, mã số thẻ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu phiếu hẹn ngày trả sách
  • Mẫu sổ công tác thư viện
  • Mẫu phiếu mượn tài liệu

1. Mẫu thẻ thư viện số 1

Nội dung thẻ thư viện cơ bản như sau:

ẢNH

3X4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………

TRƯỜNG ………….

THỂ THƯ VIỆN

SỐ …………………..

Họ và tên: ……………………

Học sinh lớp: ………………..

Địa chỉ: ………………………..

………………, ngày …… tháng …… năm ……..

Người đăng ký

Hạn sử dụng: ….

2. Mẫu thẻ thư viện số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………….

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ……………….

ẢNH 3×4

THẺ THƯ VIỆN
Năm học 20… – 20…

Họ và tên:…………

Lớp:…… Năm sinh:………

Địa chỉ liên lạc: …………………….

…………………………………………

Số: ………….

Mã QR:

Ngày … tháng … năm …

Hiệu trưởng

3. Mẫu thẻ mượn sách thư viện số 1

4. Mẫu thẻ mượn sách thư viện số 2

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO …………

TRƯỜNG ……………

THẺ THƯ VIỆN

Năm học: …………

Mã số thẻ: ………………….

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  SKKN: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2 Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2

Trả lời