Mẫu sổ giao nhận hồ sơ viên chức - Allavida

Mẫu sổ giao nhận hồ sơ viên chức

Tải về Bản in

Mẫu sổ giao nhận hồ sơ viên chức được trình bày như thế nào? Mẫu sổ gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ giao nhận hồ sơ viên chức là gì?

Mẫu sổ giao nhận hồ sơ viên chức là mẫu sổ được lập ra để giao nhận về hồ sơ viên chức. Mẫu đổ được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Mẫu nêu rõ nội dung giao nhận…

2. Mẫu sổ giao nhận hồ sơ viên chức

Bìa sổ giao nhận hồ sơ viên chức

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ VIÊN CHỨC

1. Số thứ tự: ghi số đếm tăng dần ứng với mỗi một hồ sơ của viên chức khi được tiếp nhận hoặc chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý.

2. Ngày bàn giao: ghi ngày, tháng, năm tiến hành việc bàn giao hoặc tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

3. Họ và tên người bàn giao: ghi họ và tên của người được cơ quan có thẩm quyền phân công hoặc uỷ quyền thực hiện việc chuyển giao hồ sơ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý.

4. Đơn vị công tác 1: ghi tên cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển giao hồ sơ của viên chức.

Xem thêm  Ủy quyền nào phải đi công chứng 2022? Phường, xã không còn được xác nhận ủy quyền khiếu nại không?

5. Nội dung bàn giao: ghi rõ chuyển giao hồ sơ của ai theo đúng thủ tục chuyển giao hồ sơ viên chức quy định tại Điều 13 Thông tư này.

6. Họ và tên người nhận: ghi họ và tên của công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền phân công hoặc uỷ quyền thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyền giao cho cơ quan, đơn vị mình quản lý.

7. Đơn vị công tác 2: ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ viên chức.

8. Chữ ký người nhận: công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ viên chức ký tên.

9. Chữ ký người bàn giao: công chức, viên chức trực tiếp chuyền giao hồ sơ viên chức ký tên.

10. Ghi chú: ghi những thông tin bổ sung về đặc điểm của hồ sơ khi bàn giao (nếu cần thiết) để thuận tiện cho công tác quản lý hồ sơ viên chức sau này.

Ghi chú: Hướng dẫn trên đây được in ở mặt sau của trang bìa quyển Sổ Giao nhận hồ sơ viên chức theo Mẫu HS09b-VC/BNV

Số TT

Ngày bàn giao

Họ và tên người bàn giao

Đơn vị công tác 1

Nội dung bàn giao

Họ tên người nhận

Đơn vị công tác 2

Chữ ký người nhận

Chữ ký người giao

Ghi chú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm  Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục khẩn trương sửa Thông tư 01, 02, 03, 04

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời