Mẫu sổ điểm cá nhân Sổ điểm cá nhân của giáo viên - Allavida

Mẫu sổ điểm cá nhân Sổ điểm cá nhân của giáo viên

Mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên là cuốn sổ cần thiết và quan trọng dùng để ghi chép lại thông tin điểm số của học sinh: Điểm miệng, 15p, điểm 1 tiết, điểm học kỳ, điểm trung bình môn. Mời các bạn tải về.

1. Mẫu sổ điểm cá nhân

Mẫu sổ điểm cá nhân mà hoatieu.vn giới thiệu để các bạn tải về sau đây ở dạng file Excel để các cô tiện tham khảo, nhằm tạo cho mình sổ điểm đầy đủ nội dung và chi tiết nhất.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT – MÔN: …………………. – HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC…………….
Khối…….. – Lớp………
STT Họ và tên Miệng 15 Phút 1 Tiết Học
kỳ
Điểm
TBHK
M1 M2 P1 P2 P3 V1 V2 V3 V4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2. Cách ghi sổ điểm cá nhân

Đầu tiên, ta phải xác định được các trường cần thiết:

  • Môn nào?
  • Lớp nào?
  • Năm học?
  • Các hệ số điểm?
  • Mã số, họ tên học sinh?

Các cột điểm miệng, 15p, điểm 1 tiết, điểm học kỳ, điểm trung bình môn được ghi chép và tính toán một cách chính xác.

Nhập điểm hàng ngày, chú ý những HS bị điểm kém cần cân nhắc rất kỹ trước khi cho điểm vào sổ, nên hạn chế việc cho điểm “không”. Theo chúng tôi, các thầy cô nên có thêm 1 sổ điểm nháp để vào điểm hàng ngày, hàng tháng căn cứ vào sự tiến bộ của HS trong học tập bộ môn để cân nhắc vào điểm trong sổ điểm chính thức, việc làm này có tác dụng động viên HS trong học tập đồng thời tránh được sự dập xoá trong sổ điểm chính thức.

Xem thêm  Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa và phương pháp luận? Mối quan hệ biện chứng vật chất và ý thức

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên
  • Thay đổi về Phụ cấp thâm niên của công chức, viên chức từ 2020
  • Bảng lương giáo viên mới nhất 2020

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời