Mẫu sổ đăng ký hồ sơ viên chức - Allavida

Mẫu sổ đăng ký hồ sơ viên chức

Tải về Bản in

Mẫu sổ đăng ký hồ sơ viên chức được trình bày như thế nào? Mẫu sổ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ đăng ký hồ sơ viên chức là gì?

Mẫu sổ đăng ký hồ sơ viên chức là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc đăng ký hồ sơ viên chức. Mẫu sổ được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Mẫu sổ nêu rõ thông tin của viên chức…

2. Mẫu sổ đăng ký hồ sơ viên chức

Bìa sổ đăng ký về hồ sơ viên chức

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC

1. Số thứ tự: ghi số đếm tăng dần ứng với mỗi một hồ sơ của viên chức được vào Sổ đăng ký hồ sơ viên chức.

2. Số hồ sơ: ghi số của hồ sơ được cơ quan quản lý hồ sơ đánh số theo cách sắp xếp hồ sơ viên chức quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư này.

3. Họ và tên khai sinh: viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong hồ sơ cá nhân của viên chức.

4. Các tên gọi khác: Ghi tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng, trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật,… (nếu có) của viên chức đúng như viên chức đã khai trong hồ sơ cá nhân.

Xem thêm  Chủ nghĩa Mác Lênin là gì? Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin là gì?

5. Ngày, tháng, năm sinh: ghi đúng và đầy đủ thông tin như ngày, tháng, năm sinh mà viên chức đã khai trong hồ sơ cá nhân.

6. Quê quán: ghi đúng và đầy đủ thông tin như quê quán mà viên chức đã khai trong hồ sơ cá nhân.

7. Chức danh (chức vụ): ghi chức danh (chức vụ) cao nhất của viên chức tại thời điểm vào Sổ đăng ký hồ sơ viên chức.

8. Đơn vị công tác: ghi tên đơn vị mà viên chức hiện đang công tác tại thời điểm vào Sổ đăng ký hồ sơ viên chức.

9. Ghi chú: ghi những thông tin bổ sung về đặc điểm của hồ sơ để giúp cho việc quản lý và theo dõi hồ sơ của viên chức được thuận tiện./.

Số TT

Số hồ sơ

Họ và tên

Các tên gọi khác

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức danh (chức vụ)

Cơ quan công tác

Ghi chú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời