Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2022 Giấy sinh hoạt hè - Allavida

Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2022 Giấy sinh hoạt hè

Tải về

Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2022 là mẫu phiếu được lập ra khi chuyển học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin học sinh được chuyển sinh hoạt hè, thời gian sinh hoạt hè, bên cạnh đó có nhận xét và đánh giá của chi đoàn khu dân cư… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu sinh hoạt hè mới nhất tại đây.

1. Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè số 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………. …….ngày … tháng ….năm…….

PHIẾU GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã …………………………………………………………………………

Thực hiện công văn số ……… ngày…. tháng ….năm 20…..của HĐĐ huyện ………….v/v triển khai hoạt động hè cho thiếu nhi năm 20…..

Liên đội trường ………… xã ……………….. giới thiệu:

Em:…………………………… Lớp:…………..

Con ông (bà):…………………………………..

Thôn:…………………………………………….

Xã …………………………………………………………

Kết quả năm học: Học lực:…….. Hạnh kiểm:……

Về tham gia sinh hoạt tại thôn:………… Xã ………

Từ ngày …………..đến ngày……………………….

Đề nghị BCH Đoàn xã ………….quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ và thông báo kết quả với Liên đội trường.

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

Kính gửi Liên đội trường:………………………

BCH Đoàn Xã:……………………………………

Xác nhận em:…….. về tham gia sinh hoạt tại địa phương từ ngày…… Tháng….. năm…… đến ngày…….. tháng……… năm…..

Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………

………………………………………………

………………………………………………

….. ngày…… tháng…… năm……
Xác nhận của Đoàn xã

T.M BCH CHI ĐOÀN

2. Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè số 2

Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè 2022

BCH ĐOÀN XÃ ………
BCH TRƯỜNG …………

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Xem thêm  Viết 3 - 4 câu kể về hoạt động em tham gia cùng các bạn siêu hay Kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ NĂM 20….

Kính gửi: – BCH Đoàn xã ………………………..

– BCH Chi đoàn thôn: …………………………….

– BCH Chi đoàn trường…………….. giới thiệu em (Đ/c)……………………………… Sinh ngày :…./…../……..Xóm: ……………… Là đoàn viên (đội viên ,thiếu niên, nhi đồng) thuộc chi đội, (lớp)……. Về sinh hoạt tại chi đoàn thôn…………………từ ngày ………. đến ngày ………….

Vậy đề nghị BCH Đoàn xã tiếp nhận và giới thiệu em: ………………………….về tham gia sinh hoạt tại chi đoàn theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ghi chú:

Hạn nộp về chi đoàn trước ngày 01/6/20

Nhận phiếu từ chi đoàn từ ngày 31/8 -05/9/20….

Nộp về trường từ ngày 05/9 – 10/9/ 20….

TM.BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG …………

BÍ THƯ

NHẬN XÉT CỦA BCH CHI ĐOÀN THÔN……………… KHI KẾT THÚC HÈ

NỘI DUNG

NGÀY THÁNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG

XẾP LOẠI

Ngày tham gia hoạt động

`Tổng số buổi tham gia các hoạt động do chi đoàn tổ chức

Nhận xét, đánh giá, đề nghị của BCH Chi đoàn sau quá trình tham gia sinh hoạt hè tại thôn:

…………………………………………………

………………………………………………………….

TM. BCH CHI ĐOÀN THÔN

TM. BCH ĐOÀN XÃ

BÍ THƯ BÍ THƯ

3. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 1

SỞ GD&ĐT…………………………
PHÒNG GD&ĐT………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU SINH HOẠT HÈ

Họ và tên: ……………………………………

Học sinh lớp: …………… Trường …….….

Nơi ở: …………………….………………….

Đăng ký sinh hoạt tại: ………………………

NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH CẦN CHÚ Ý

1. Các em có trách nhiệm tham gia sinh hoạt hè ở địa phương vui tươi lành mạnh và an toàn, cần tập trung vào những nội dung sau:

Đăng ký tham gia sinh hoạt và tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do Ban chỉ đạo hè địa phương tổ chức.

Xem thêm  Chính thức thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng Luật Bảo vệ môi trường 2020

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở nơi mình sinh hoạt như: Tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích … Tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nơi em ở. Tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”: Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ…

2. Trong bất cứ hoạt động nào, các em cũng phải thể hiện phẩm chất của học sinh văn minh – thanh lịch: Nói lời hay làm việc tốt; chấp hành nội quy công cộng; vâng lời ông, bà, cha, mẹ và thương yêu các anh, chị, em.

3. Đầu năm học 20…. – 20…., các em nộp phiếu này có nhận xét và xác nhận của Ban chỉ đạo hè địa phương cho thầy (cô) chủ nhiệm mới để thông báo kết quả và thành tích hoạt động hè năm 20…..

T/M BGH TRƯỜNG …………………………

HIỆU TRƯỞNG ……………………………….

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ ĐỊA PHƯƠNG

……………………………………………………

………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA BCĐ HÈ PHƯỜNG

….…………, ngày…tháng…năm…..

T/M BCĐ HÈ TỔ DÂN PHỐ…….
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu phiếu sinh hoạt hè số 2

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG
……………………………
………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU SINH HOẠT HÈ
——

Kính gửi: ……………………………………………

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……………………….

Trân trọng giới thiệu

Em: …………………. Sinh năm: …………………

Trú quán tại: …………………………………………

Đang sinh hoạt tại chi Đoàn (chi Đội) …………… thuộc Đoàn (Liên đội) trường

Xem thêm  Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 cho Đảng viên là giáo viên Bài thu hoạch Nghị quyết TW6 khóa 12

Về sinh hoạt hè tại địa phương từ ngày….tháng….năm…. đến hết ngày….tháng…năm…..

TM. BCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG

PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Của Chi đoàn (khu dân cư): …………………………

đối với em: …………………………………………………

1. Tham gia (hay không tham gia) hoạt động:….

2. Thời gian tham gia (đầy đủ, không đầy đủ):…

3. Kết quả:

– Thành tích nổi bật: ………………………………………

– Hạn chế: ……………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CẤP XÃ TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

5. Mẫu phiếu nhận xét sinh hoạt hè

BCH ĐOÀN HUYỆN…………

BCH ĐOÀN TRƯỜNG………….

* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

PHIẾU NHẬN XÉT SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã………………………………………………………..

BCH Đoàn trường…………..giới thiệu: đồng chí: …………………………. là đoàn viên Chi đoàn…………….. thuộc Đoàn trường…………..

Về sinh hoạt hè tại địa phương.

Thời gian từ ………. đến ………..

Đề nghị các đồng chí trong BTV Đoàn xã phối hợp quản lí và đánh giá đoàn viên trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương.

Nhận xét về việc tham gia sinh hoạt của ĐV: Có tham gia sinh hoạt (Xuất sắc, Khá, Yếu, Kém) hoặc Không tham gia sinh hoạt; Đề nghị tuyên dương (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………..,Ngày ….. tháng ….. năm………

BCH Đoàn xã

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

………, ngày ……tháng …….. năm ……..

T/M BCH Đoàn Trường

Bí thư

(đã ký)

Trên đây là các mẫu phiếu sinh hoạt hè $YEAR mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt hè
  • Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương
  • Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời