Mẫu phiếu mượn tài liệu Phiếu mượn tài liệu - Allavida

Mẫu phiếu mượn tài liệu Phiếu mượn tài liệu

Tải về

Mẫu phiếu mượn tài liệu thư viện

Mẫu phiếu mượn tài liệu thư viện là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc mượn tài liệu của thư viện. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin về tài liệu được mượn, người mượn tài liệu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu lịch đọc thư viện

Mẫu phiếu hẹn ngày trả sách

Mẫu sổ công tác thư viện

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu mượn tài liệu thư viện như sau:

PHIẾU MƯỢN TÀI LIỆU

Họ và tên:……………………………………

Chức vụ/ Lớp: ……………………………..

Mã số thẻ:……………………………………

Mượn đọc: Tại chỗ ………… Về nhà ………

Kí tên …………. Ngày….tháng….năm 20…

Mẫu phiếu mượn tài liệu thư viện

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Gọi cứu hỏa có mất tiền 2022? Gọi 114 đến chữa cháy có phải trả tiền

Trả lời