Mẫu hồ sơ trẻ em Hồ sơ trẻ em - Allavida

Mẫu hồ sơ trẻ em Hồ sơ trẻ em

Tải về

Mẫu hồ sơ trẻ em

Mẫu hồ sơ trẻ em là mẫu hồ sơ được lập ra để nêu rõ thông tin về trẻ em đó. Mẫu hồ sơ nêu rõ thông tin của trẻ, họ tên cha mẹ, đối tượng trẻ em khi lập hồ sơ, hoàn cảnh của trẻ và nguyện vọng của trẻ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hồ sơ trẻ em tại đây.

Hướng dẫn giấy tờ đi máy bay của hãng Jetstar cho bà bầu và trẻ em

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài

Mẫu hồ sơ trẻ em

Nội dung cơ bản của mẫu hồ sơ trẻ em như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————
HỒ SƠ TRẺ EM

Họ và tên trẻ em: ……………………………………………….. Nam/Nữ …………………..……

Sinh ngày … tháng … năm …… Dân tộc: …………………………………………………………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Họ và tên bố: …………………………………………… Nơi ở hiện nay: ..………………………

Họ và tên mẹ: …………………………………….. Nơi ở hiện nay: ……………..………………

Đối tượng trẻ em khi lập hồ sơ (Bỏ nhà đi lang thang, lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm, bị xâm phạm tình dục): …………………………………………..

Đã bỏ nhà đi lang thang, hoặc đi lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm, hoặc bị xâm phạm tình dục) lần thứ mấy: ………………………………………………

Xem thêm  Bảng chấm điểm Gia đình văn hóa mới nhất Mẫu bảng chấm điểm Gia đình văn hóa

Hoàn cảnh trẻ em (Người nuôi dưỡng, có được đi học không, hiện đang học lớp mấy, tên trường học; thời gian, hoàn cảnh, tự nguyện hoặc do ai xúi dục, bị cưỡng ép, tình trạng sức khoẻ của trẻ em,…..):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nguyện vọng của trẻ em: ……………………………………………………………………………..

………, ngày…tháng….năm…..
Người lập
(Ký và ghi rõ họ và tên)
………… (Cơ quan, đơn vị lập hồ sơ trẻ em)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời