Mẫu giấy chứng sinh trong trường hợp nhờ mang thai hộ Giấy chứng sinh trường hợp nhờ mang thai hộ - Allavida

Mẫu giấy chứng sinh trong trường hợp nhờ mang thai hộ Giấy chứng sinh trường hợp nhờ mang thai hộ

Tải về

Mẫu giấy chứng sinh khi nhờ mang thai hộ

Hiện nay nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn phải nhờ người khác mang thai hộ. Vậy trong trường hợp này giấy chứng sinh của con sẽ được lập như thế nào? Mời các bạn tham khảo Mẫu giấy chứng sinh trong trường hợp nhờ mang thai hộ sau đây.

Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Giấy chuyển hộ khẩu mới nhất

Mẫu giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy chứng sinh khi nhờ mang thai hộ như sau:

GIẤY CHỨNG SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ:……………………..Năm sinh:…………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:…………………………Dân tộc:………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú:………………………………………………………………………….

Họ và tên chồng:…………………………Năm sinh:……………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: …………………….…Dân tộc:………………………………………

Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………………………………

2. Phần thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ:……………………..Năm sinh:…………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:…………………………Dân tộc:………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú:………………………………………………………………………….

Họ và tên chồng:…………………………Năm sinh:……………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: …………………….…Dân tộc:………………………………………

Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………………………………

Đã sinh con vào lúc:…..giờ.…..phút……ngày…..tháng ……năm……………………

Tại:………………………………………………………………………………………………………..

Số lần sinh:……………Số con hiện sống…………………………………………………….

Số con trong lần sinh này:………………………………..

Giới tính của con: …………………………..Cân nặng…………………………………….

Hiện trạng SK của con:……………………………………………………………………………..

Dự định đặt tên con là:…………………………………………………………………………….

Xem thêm  Mẫu tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn Tờ khai ghi chú đăng ký kết hôn

Người đỡ đẻ:…………………………………………………………………………………………

…………., ngày … tháng …. năm 20……

Người MTH Người nhờ MTH Người đỡ đẻ Thủ trưởng CSYT

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ chức danh)

Lưu ý: Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:………Quyển số:………….(nếu cấp lại)

Mẫu giấy chứng sinh trong trường hợp nhờ mang thai hộ

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời