Mẫu giáo án môn Sinh học lớp 6 theo công văn 5512 Kế hoạch bài dạy môn Sinh học lớp 6 theo Công văn 5512 - Allavida

Mẫu giáo án môn Sinh học lớp 6 theo công văn 5512 Kế hoạch bài dạy môn Sinh học lớp 6 theo Công văn 5512

Tải về

Mẫu giáo án môn Sinh học lớp 6 theo công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Sinh học lớp 6 mới nhất

CHUYÊN ĐỀ: MỞ ĐẦU SINH HỌC

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

I. Nội dung chuyên đề

1. Mô tả chuyên đề

Sinh học 6

+ Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

+ Bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học

+ Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

+ Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa

2. Mạch kiến thức của chuyên đề

– Đây là chuyên đề đầu tiên trong chương trình sinh học 6, giúp học sinh có cái nhìn khái quát về môn sinh học cũng như về nội dung kiến thức sẽ học trong chương trình Sinh học 6. Cụ thể học sinh sẽ được cung cấp kiến thức đại cương cơ bản nhất về giới thực vật ( đặc điểm chung của thực vật, cấu tạo của thực vật nói chung,…)

3. Thời lượng của chuyên đề

Tổng số tiết

Tuần

thực hiện

Tiê‎t theo KHDH

Tiết theo chủ đề

Nội dung của từng hoạt động

3

1,2

1

1

Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của cơ thể sống

2

2

Hoạt động 3. Tìm hiểu sinh vật trong tự nhiên

Hoạt động 4. Tìm hiểu nhiệm vụ của sinh học

3

3

Hoạt động 5. Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật

Hoạt động 6. Tìm hiểu đặc điểm chung của thực vật

4

4

Hoạt động 7. Tìm hiểu về thực vật có hoa và thực vật không có hoa

Hoạt động 8. Tìm hiểu về cây lâu năm và cây một năm

2. Tổ chức hoạt động dạy học

Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống.

– Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống

– Biết cách lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại và rút ra nhận xét.

2. Năng lực

Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

Năng lực chung

Năng lực chuyên biệt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT

– Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

  1. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
  2. Giáo viên:
Xem thêm  Danh mục hàng hóa thiết yếu Cần Thơ Mặt hàng thiết yếu Cần Thơ

– Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.

  1. Học sinh

– Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Họat động của giáo viên

Họat động của học sinh

Nội dung

HOẠT ĐỘNG 1: Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu

a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.

c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.

Cho hs quan sát video về thế giới quanh ta. GV Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất quanh ta, chúng bao gồm các vật không sống và các vật sống (hay sinh vật): Bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu vấn đề này.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

a) Mục tiêu:

– HS nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống

– Lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại.

b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập.

c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.

d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

– GV cho HS kể tên một số cây, con, đồ vật ở xung quanh rồi chọn một cây, con, đồ vật đại diện để quan sát.

– GV yêu cầu HS trao đổi nhóm

-> trả lời CH:

1. Con gà, cây đậu cần điều kiện gì để sống

2. Hòn đá có cần những điều kiện giống như con gà và cây đậu để tồn tại không?

3. Sau một thời gian chăm sóc, đối tượng nào tăng kích thước và đối tượng nào không tăng kích thước?

– GV chữa bài bằng cách gọi trả lời.

– GV cho HS tìm thêm một số ví dụ về vật sống và vật không sống.

– GV yêu cầu HS rút ra kết luận.

– GV tổng kết – rút ra kiến thức.

– HS tìm những sinh vật gần với đời sống như: cây nhãn, cây vải, cây đậu…, con gà, con lợn…, cái bàn, ghế…

1. Cần các chất cần thiết để sống: nước uống, thức ăn, thải chất thải…

2. Không cần.

3. HS thảo luận -> trả lời đạt yêu cầu: thấy được con gà và cây đậu được chăm sóc lớn lên, còn Hòn đá không thay đổi.

– Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm à nhóm khác bổ sung à chọn ý kiến đúng.

– HS nêu 1 vài ví dụ khác.

– HS nghe và ghi bài.

1. Nhận dạng vật sống và vật không sống:

– Vật sống: Lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản.

– Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên.

– GV treo bảng phụ trang 6 lên bảng à GV hướng dẫn điền bảng.

Lưu ý: trước khi điền vào 2 cột “Lấy chất cần thiết” và “Loại bỏ các chất thải”, GV cho HS xác định các chất cần thiết và các chất thải.

– GV yêu cầu HS hoạt động độc lập à hoàn thành bảng phụ.

– GV chữa bài bằng cách gọi HS trả lời à GV nhận xét.

– GV yêu cầu HS phân tích tiếp các ví dụ khác.

– GV hỏi: Qua bảng so sánh, hãy cho biết đặc điểm của cơ thể sống?

– GV nhận xét – kết luận.

– HS quan sát bảng phụ, lắng nghe GV hướng dẫn.

– HS xác định các chất cần thiết, các chất thải

– HS hoàn thành bảng tr.6 SGK.

– HS ghi kết quả của mình vào bảng của GV à HS khác theo dõi, nhận xét à bổ sung.

– HS ghi tiếp các ví dụ khác vào bảng.

– HS rút ra kết luận: Có sự trao đổi chất, lớn lên, sinh sản.

– HS nghe – ghi bài.

2. Đặc điểm của cơ thể sống:

Đặc điểm của cơ thể sống là:

– Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và lọai bỏ các chất thải ra ngoài).

– Lớn lên và sinh sản.

BẢNG BÀI TẬP

Xem thêm  Viết đoạn văn cảm nghĩ về câu ca dao Công cha như núi ngất trời nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về bài ca dao Công cha như núi ngất trời

Ví dụ

Lớn lên

Sinh sản

Di chuyển

Lấy các chất cần thiết

Loại bỏ các chất thải

Xếp loại

Vật sống

Vật không sống

Hòn đá

+

Con gà

+

+

+

+

+

+

Cây đậu

+

+

+

+

+

Cái bàn

+

HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10′)

a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.

b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Vật nào dưới đây là vật sống?

A. Cây chúc B. Cây chổi C. Cây kéo D. Cây vàng

Câu 2. Vật sống khác vật không sống ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Có khả năng hao hụt trọng lượng B. Có khả năng thay đổi kích thước

C. Có khả năng sinh sản D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 3. Vật nào dưới đây có khả năng lớn lên?

A. Con mèo B. Cục sắt C. Viên sỏi D. Con đò

Câu 4. Sự tồn tại của vật nào dưới đây không cần đến sự có mặt của không khí?

A. Con ong B. Con sóc C. Con thoi D. Con thỏ

Câu 5. Hiện tượng nào dưới đây phản ánh sự sống?

A. Cá trương phình và trôi dạt vào bờ biển

B. Chồi non vươn lên khỏi mặt đất

C. Quả bóng tăng dần kích thước khi được thổi

D. Chiếc bàn bị mục ruỗng

Câu 6. Để sinh trưởng và phát triển bình thường, cây xanh cần đến điều kiện nào sau đây?

A. Nước và muối khoáng B. Khí ôxi

C. Ánh sáng D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 7. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở mọi vật sống?

1. Sinh sản 2. Di chuyển 3. Lớn lên

4. Lấy các chất cần thiết 5. Loại bỏ các chất thải

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

Câu 8. Nếu đặt vật vào môi trường đất ẩm, dinh dưỡng dồi dào và nhiệt độ phù hợp thì vật nào dưới đây có thể lớn lên?

A. Cây bút B. Con dao C. Cây bưởi D. Con diều

Câu 9. Điều kiện tồn tại của vật nào dưới đây có nhiều sai khác so với những vật còn lại?

A. Cây nhãn B. Cây na C. Cây cau D. Cây kim

Câu 10. Vật sống có thể trở thành vật không sống nếu sinh trưởng trong điều kiện nào dưới đây?

A. Thiếu dinh dưỡng B. Thiếu khí cacbônic

C. Thừa khí ôxi D. Vừa đủ ánh sáng

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút Tải về để xem đầy đủ Mẫu giáo án môn sinh học lớp 6 theo công văn 5512 nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời