Mẫu đơn xin việc vào Mobifone CV xin việc vào Mobifone - Allavida

Mẫu đơn xin việc vào Mobifone CV xin việc vào Mobifone

Đơn xin việc viết tay vào Mobifone

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Với những ai đang có nhu cầu xin việc tại công ty viễn thông Mobifone thì có thể tham khảo ngay mẫu đơn xin việc vào công ty này để sử dụng.

Mẫu đơn xin việc cơ bản

Mẫu đơn xin việc của FPT

Mẫu đơn xin việc vào Canon

Nội dung của Mẫu đơn xin việc vào Mobifone

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

BẢN KHAI THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Giới tính:

Vị trí ứng tuyển:

Tôn giáo:

Số CMND:

Ngày cấp:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ hiện nay:

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình học tập:

TT

Trường

Trình độ học vấn (Cử nhân/Kỹ sư/ Thạc sỹ/Tiến sĩ…)

Chuyên ngành đào tạo

Thời gian theo học (từ năm…đến năm…)

Hệ đào tạo (chính quy/tại chức/bổ túc/từ xa…)

Xếp loại bằng cấp (Xuất sắc/Giỏi/ Khá/Trung bình…)

1

Tiểu học……

2

PTCS………

3

PTTH……..

4

Đại học bằng 1………

5

Đại học bằng 2……….

6

Trên ĐH bằng 1…….

7

Trên ĐH bằng 2…….

2.2. Ngoại ngữ:

TT

Ngôn ngữ

Tên văn bằng (chứng chỉ/giấy chứng nhận…)

Nơi cấp

Thời gian đào tạo

Xếp loại trình độ

1

Tiếng Anh

2

Tiếng Nhật

3

Tiếng Trung

4

Ngôn ngữ khác

(liệt kê)

2.3 Tin học (đánh dấu x vào ô được chọn):

Xem thêm  Lời bài hát Vì Đó Là Anh - 2CAN x Freaky Vì Đó Là Anh Lyrics

Kỹ năng

Ms. Word

Ms.Access

Ms. Excel

Ms.Ppoint

Corel

Photoshop

Khác

(liệt kê)

Không

2.4. Chuyên môn khác (liệt kê cả những khoá đang học):

STT

Tên văn bằng

(hoặc nội dung được đào tạo)

Nơi cấp

Thời gian đào tạo

Xếp loại trình độ

1

2

3

3. Nghề nghiệp:

3.1. Mục tiêu nghề nghiệp:

Mục tiêu nghề nghiệp:

Mức lương đề nghị (thử việc):

Mức lương chính thức (sau khi thử việc):

Mức lương mong muốn (khi đã phát huy hết khả năng):

Ngày có thể bắt đầu làm việc tại công ty:

3.2. Kinh nghiệm công tác (liệt kê theo thứ tự hiện tại, quá khứ):

1. Tên công ty:

Thời gian làm việc tại công ty: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Địa chỉ công ty:

Điện thoại liên hệ: Email công ty:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Thời gian

Chức vụ

Mô tả công việc

Mức lương

Lý do thôi việc:

Người có thể thẩm tra

Điện thoại:

2. Tên công ty:

Thời gian làm việc tại công ty: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Địa chỉ công ty:

Điện thoại liên hệ: Email công ty:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Thời gian

Chức vụ

Mô tả công việc

Mức lương

Lý do thôi việc:

Người có thể thẩm tra

Điện thoại:

4. Đánh giá năng lực và phẩm chất của bản thân (yêu cầu ứng viên tự nhận xét):

Phẩm chất cá nhân:

Năng khiếu:

Kỹ năng:

5. Các hiệp hội chuyên môn hay đoàn thể có tham gia:

Xem thêm  Phương thức xét tuyển Đại học 2022 Các phương án tuyển sinh Đại học năm 2022

STT

Tên các hiệp hội, đoàn thể

Nhiệm vụ

Thời gian tham gia

1

2

6. Thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:

Họ và tên người có thể liên lạc:

Mối quan hệ với ứng viên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đầy đủ và chính xác.

Tôi chấp nhận việc thẩm tra với những thông tin cá nhân, quá trình làm việc cần thiết cho quá trình tuyển dụng.

Trong trường hợp được tuyển dụng, tôi hiểu rằng những thông tin gian lận hoặc sai lệch do tôi cung cấp hoặc trong các cuộc phỏng vấn có thể là căn cứ để chấm dứt hợp đồng tuyển dụng. Tôi hiểu rằng tôi sẽ phải tuân thủ các quy tắc và chế độ do doanh nghiệp quy định.

Địa danh, ngày…… tháng….. năm…….

Người viết

(Ký ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin việc vào Mobifone

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời