Mẫu đơn xin việc bằng Tiếng anh Đơn xin việc bằng tiếng anh - Allavida

Mẫu đơn xin việc bằng Tiếng anh Đơn xin việc bằng tiếng anh

Mẫu đơn xin việc bằng Tiếng anh là mẫu đơn xin việc được cá nhân người lao động lập ra và gửi tới cơ quan doanh nghiệp tuyển dụng để xin được vào làm tại cơ quan doanh nghiệp đó. Mẫu đơn xin việc nêu rõ thông tin của người làm đơn, trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm làm việc của người xin việc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh tại đây.

  • Mẫu đơn xin việc viết tay chuẩn nhất
  • 27 mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch tiếng Việt – Anh
  • Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm

1. Nội dung cần có của đơn xin việc bằng tiếng Anh

Phần 1: Thông tin liên lạc

Cần đảm bảo viết chính xác thông tin cá nhân của bạn và thông tin của người nhận đơn. Trong đó, bạn nên sử dụng địa chỉ email nghiêm túc để tăng thêm sự tin tưởng và chuyên nghiệp.

Phần 2: Vì sao bạn viết đơn

Hãy cho biết nơi bạn đã đọc được thông tin tuyển dụng này. Quan trọng hơn, hãy thể hiện sự nhiệt tình của bạn và khả năng phù hợp giữa công việc và khả năng, kinh nghiệm của bạn. Ví dụ: I’m writing to apply for the position of [vị trí ứng tuyển], as advertised on [nơi bạn đọc thông tin]. I have two years of experience as a [vị trí liên quan trước đó đã đảm nhận], and I believe I am ready to take responsibility for this role. (Tôi xin nộp đơn ứng tuyển vào vị trí… như thông tin được đăng trên… Tôi có hai năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí… và tôi tin rằng mình có đủ khả năng để đảm nhận vai trò này).

Trong một số trường hợp, bạn có thể được bạn bè hoặc người quen giới thiệu, hãy đề cập đến thông tin của họ ở đoạn đầu tiên để khuyến khích nhà tuyển dụng tiềm năng tiếp tục đọc đơn xin việc của bạn. Chẳng hạn: I’m writing to you in regard to the position of [vị trí ứng tuyển] that you have posted on [nơi bạn đọc thông tin]. I worked with [tên của người giới thiệu] in the [tên công ty hoặc phòng ban cùng làm việc chung] for several years before. He/she recommended I contact you about this position, as she felt that I would be an excellent fit for your organization. (Tôi xin nộp đơn xin việc cho vị trí… mà bạn đã đăng trên… Tôi đã làm việc với.. ở công ty… trong vài năm trước. Anh ấy/cô ấy đề nghị tôi liên lạc với bạn về vị trí này, vì cô ấy cảm thấy rằng tôi sẽ là một người phù hợp tuyệt vời cho tổ chức của bạn.

Xem thêm  Modem là thiết bị vào hay ra? Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra?

Phần 3: Những lợi ích bạn sẽ mang lại

Hãy thể hiện tiềm năng của bạn để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Nhấn mạnh vào những thành tựu và kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn, đồng thời cho thấy các kỹ năng của bạn có thể được linh hoạt áp dụng trong công việc ứng tuyển như thế nào (trường hợp bạn ứng tuyển vào vị trí khác so với công việc trước đây) nhằm thuyết phục nhà tuyển dụng bạn là ứng viên phù hợp nhất. Điển hình như: In my previous positions, I demonstrated the ability to resolve a variety of issues and complaints such as…. In addition to this experience, I gained others skills… I also bring to the table strong computer skills in MS Word, MS Excel and Powerpoint… (Ở những vị trí trước đây, tôi đã chứng minh khả năng giải quyết nhiều vấn đề và khiếu nại như … Ngoài kinh nghiệm này, tôi còn có được các kỹ năng khác… Tôi cũng có các kỹ năng máy tính về MS Word, MS Excel và Powerpoint…)

Phần 4: Mong muốn có được buổi gặp mặt trực tiếp

Kết thúc đơn xin việc bằng cách nhắc lại sự quan tâm của bạn về công việc và mong muốn có được buổi phỏng vấn để trình bày rõ hơn, ví dụ If you would like to get in touch to discuss my application and to arrange an interview, you can contact me via [email address or phone number]. I look forward to hearing from you soon (Nếu muốn liên lạc để sắp xếp một cuộc phỏng vấn, anh/chị có thể liên hệ với tôi qua [địa chỉ email hoặc số điện thoại]. Tôi mong sớm được nhận phản hồi từ anh/chị.

Xem thêm  Giáo án PowerPoint Mĩ thuật 2 sách Cánh diều Giáo án điện tử môn Mỹ thuật lớp 2 sách Cánh Diều

2. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh số 1

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh như sau:

PRACTICE REQUIREMENT

Dear Human Resource Manager:

I am applying for the position of company with the networking computer apprentice. The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests.

Your position requires good networking knowledge. I am a senior in Open University about IT. My studies have included courses in computer science such as CCNA, BSCI, BCMSN so…..so……. I understand the position also requires a candidate who is team – and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work

My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm.

If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 0977……….. I will be available at your convenience.

Thank you for your consideration.

Sincerely,

I look forward to hearing from you, my contact number is 0977………..

3. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh số 2

Nguyen Van A

Tan Binh, HCMC – M: 09090909xx E: nguyen…[email protected]

Nov …., ……..

Ms Nguyen Van B

HR Manager – ABC manufacturing company Thuan An, Binh Duong

Dear Ms. B,

Apply to: Accountant position

I am writing to apply for the Accountant position which was advertised on the Careerlink.vn website. I completed my Bachelor’s degree with an accounting major in 2012. After graduation, I worked as an Accountant at DEF manufacturing company. My duties included reconciling bank transaction and all payment by cash and credit card to make sure all accuracy, supervising all payable accountant/ receivable accountant, assisting Chief Accountant to check the accountant‘ record, making tax reports eg: VAT, PIT, and CIT, calculating Fixed asset and prepared expenses.

Xem thêm  Top 8 mẫu Phân tích hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng người nông dân trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

You will find me to be a positive, motivated, and hard-working person who is keen to learn and contribute. Given the opportunity, I would apply myself with enthusiasm to all tasks, ensuring that I get the job done accurately and efficiently.

As part of my application, I have attached my resume for your consideration. I look forward to meeting with you and discussing my qualifications in more detail.

Yours sincerely,

Nguyen Van A

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời