Mẫu đơn xin vào học nội trú Đơn xin vào học nội trú - Allavida

Mẫu đơn xin vào học nội trú Đơn xin vào học nội trú

Tải về

Mẫu đơn xin vào học nội trú

Đơn xin vào học nội trú được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường nơi bạn có ý định theo học. Mẫu đơn xin vào học nội trú nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về phụ huynh học sinh, lý do xin vào học nội trú… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin vào học nội trú tại đây.

Đơn xin học bán trú

Đơn xin học hè

Mẫu đơn xin học thêm

Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức

Đầu tiên, học sinh cần cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, thông tin về nơi học tập hiện tại, thông tin sơ lược về bố mẹ, nơi ở hiện tại và số điện thoại liên lạc. Tiếp theo, ở phần nội dung chính, học sinh cần trình bày nguyện vọng muốn xin vào học tại trường và cam kết tuân thủ mọi nội quy mà trường đề ra. Đơn xin vào học nội trú phải có xác nhận của phụ huynh, xác nhận của quản sinh và giáo viên chủ nhiệm nơi học sinh đang theo học.

Mẫu đơn xin vào học nội trú

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin vào học nội trú như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây:

SỞ GD&ĐT…………………………..
TRƯỜNG …………………………………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Ngày……tháng……năm………
HIỆU TRƯỞNG
Xem thêm  Mức quà tặng dành cho một số đối tượng nhân ngày 27/7/2022 Quy định tặng quà nhân ngày 27/7/2022

ĐƠN XIN VÀO HỌC NỘI TRÚ

Năm học……………..

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường…………………….

Họ và tên học sinh:…………………………………………………………… Giới tính………………

Ngày sinh:…………………………………………….. Dân tộc Lớp:………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên bố:…………………………………………….. Nghề nghiệp………………………………..

Họ và tên mẹ:……………………………………….. Nghề nghiệp…………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu kỹ nội quy, quy định của nhà trường, gia đình và học sinh có nguyện vọng cho học sinh được vào nội trú tại Trường và cam kết tuân thủ đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường. Trong quá trình học tập và ở nội trú tại Trường nếu vi phạm, tùy theo mức độ nhà trường xử lý kỷ luật, gia đình và học sinh tự nguyện chấp hành Quyết định của nhà trường./.

XÁC NHẬN CỦA
PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………,ngày…..tháng….năm…….

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH
(ký, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA GVCN
(ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời