Mẫu đơn xin nghỉ ốm 2022 Đơn xin nghỉ ốm cho nhân viên, học sinh - Allavida

Mẫu đơn xin nghỉ ốm 2022 Đơn xin nghỉ ốm cho nhân viên, học sinh

Tải về

Mẫu đơn xin nghỉ ốm mới nhất được soạn thảo theo đúng quy định pháp luật, được sử dụng trong trường hợp người lao động xin công ty nghỉ ốm, xin công ty nghỉ chữa bệnh, cá nhân xin cơ quan nghỉ ốm….. Mẫu có thể đánh máy hoặc viết tay, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Đơn xin nghỉ học bị ốm là mẫu đơn được chuẩn bị khi muốn xin nghỉ học hay nghỉ làm trong một thời gian ngắn, có thể là 01 ngày, 02 ngày hay 01 tuần… Do đơn xin nghỉ ốm không có một mẫu chung quy định nên thông thường sẽ được viết theo hình thức của biểu mẫu hành chính. Mẫu có thể đánh máy hoặc viết tay, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin nghỉ ốm là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ ốm là mẫu đơn được cá nhân là nhân viên, công chức viên chức, học sinh lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được nghỉ do bị ốm, bệnh. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin nghỉ…

Allavida.org xin gửi tới bạn đọc 3 mẫu đơn xin nghỉ ốm để bạn đọc cùng tham khảo:

  • Đơn xin nghỉ ốm ban hành theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT
  • Đơn xin nghỉ ốm cho nhân viên
  • Đơn xin nghỉ ốm cho học sinh

2. Mẫu đơn xin nghỉ học bị ốm

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm………………

Em tên là: …………………………………

Học sinh lớp: …………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày: ………….. đến hết ngày:……………

Lí do xin nghỉ học:

Do trên đường về nhà ngày hôm qua em gặp tai nạn, bị thương ở chân nên khó di chuyển đi lại, em xin phép làm đơn này để được nghỉ ở nhà để vết thương ổn định và em có thể đi lại bình thường được.

Sau thời gian nghỉ học, em hứa sẽ ghi chép và học bài đầy đủ. Nếu nói dối hoặc không học bài em xin chịu mọi hình phạt mà cô và nhà trường đưa ra. Mong được sự đồng ý của cô.

Xem thêm  Top 5 mẫu phân tích 9 câu đầu bài Đất Nước hay chọn lọc Phân tích 9 câu thơ đầu bài Đất Nước

Em xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của phụ huynh học sinh

……… ngày ….tháng …năm ….

Người làm đơn/ học sinh

………….

3. Mẫu đơn xin nghỉ ốm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM ĐAU

Kính gửi: ……………………………(2)…………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………….……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ ốm đau, thời gian là…………. ngày, kể từ ngày ………………………………………….. đến hết ngày ………………………….

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………….………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị …………………………………….(2)……………………………….. xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LÀM ĐƠN (3)
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ ốm đau.

(3) Thân nhân của người nghỉ ốm đau (trong trường hợp người nghỉ ốm đau không làm được đơn).

4. Mẫu đơn xin nghỉ ốm dành cho nhân viên số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty (1)………………………………..

– Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (2

– Trưởng phòng (3)…………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………….. Nam/nữ:…………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

Quê quán (4): …………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú (5): ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác (6): …………………………………………. Chức vụ (7): ……………

Điện thoại liên hệ khi cần (8): ……………………………………………………………

Do (9) ………….………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi được nghỉ ốm từ ngày……tháng …… năm……. đến ngày……tháng …… năm…….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà) (10):………………………………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà) (11) ………………………….. sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng mặt. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.

Xem thêm  Um nghĩa là gì? Nghĩa của từ Um

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……..,ngày…..tháng…..năm…….

Giám Đốc
(Duyệt)

TP Hành chính Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý
(Nêu ý kiến cụ thể,
ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu đơn xin nghỉ ốm dành cho nhân viên số 2

Nội dung cụ thể của mẫu đơn xin nghỉ ốm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………………..

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng……………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………….Nam/nữ…………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………… tại…………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Chức vụ:…………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty cho tôi được nghỉ ốm.

Từ: ……….giờ ………phút, ngày:……tháng …… năm……..

Đến:……….giờ………phút, ngày:……tháng …… năm……..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà): là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà): …………………………sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

…….., ngày….tháng….năm…….

Ban Giám Đốc
(Duyệt)
PhòngTổ chức –
Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)
Ý kiến của
Trưởng đơn vị
(Nêu ý kiến cụ thể,
ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o—————

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

(Điều trị tại nhà trên 3 ngày)

Kính gửi BGH trường ……………………………………………………………………………………..

Tôi tên là ……………………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh của cháu: ……………………………………… Lớp ……………………………………

Do cháu bị ……………………………………………………………………………………………………

Gia đình xin cho cháu nghỉ từ ngày …………………….. đến ngày ……………………………….

Tôi xin cam đoan việc xin nghỉ là do tự nguyện của gia đình.

Xem thêm  Nghị quyết 126/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Chế độ cho người lao động nghỉ ốm

Tùy thuộc vào chế độ chính sách của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà người lao động có thể được hưởng những quyền lợi nhất định khi bị ốm.

Với những doanh nghiệp có chế độ phúc lợi tốt, trong thời gian nghỉ ốm, người lao động không chỉ được động viên thăm hỏi bằng tinh thần mà còn được hỗ trợ bằng vật chất.

Ngoài các chế độ từ người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH còn được hưởng chế độ ốm đau khi:

– Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, ngoại trừ trường hợp tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy;

– Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

(Điều 25 Luật BHXH hiện hành)

Theo đó, tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH và điều kiện làm việc, người lao động sẽ được nghỉ ốm từ 30 đến 70 ngày. Trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì được nghỉ nhiều nhất 180 ngày, nếu hết thời gian này vẫn tiếp tục điều trị thì được nghỉ tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Trong thời gian nghỉ ốm này, người lao động được hưởng chế độ với mức hưởng hàng tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

(Điều 27 và Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

  • Đơn xin nghỉ việc
  • Đơn xin thôi việc
  • Đơn xin nghỉ thai sản
  • Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Trên đây Allavida.org đã gửi tới các bạn Mẫu đơn xin nghỉ ốm cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời