Mẫu đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên Đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên - Allavida

Mẫu đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên Đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên

Tải về

Mẫu đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên

hoatieu.vn xin gửi đến các bạn học sinh, sinh viên mẫu đơn xin mượn hồ sơ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đơn, bạn cần ghi rõ thông tin bản thân, học lớp nào, niên khóa cũng như chuyên ngành học của mình, lí do muốn mượn hồ sơ và muốn mượn hồ sơ nào. Đơn xin mượn hồ sơ sẽ được nộp tại phòng công tác học sinh sinh viên và thời gian mượn hồ sơ thường là 5 ngày. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên tại đây.

Mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin cấp lại phiếu hồ sơ sinh viên diện chính sách

Mẫu đơn xin xác nhận thông tin sinh viên

Mẫu đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin mượn hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên như sau:

TRƯỜNG …………………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN MƯỢN HỒ SƠ

Kính gửi: Phòng Công tác học sinh/sinh viên

Trường…………………………………..

Họ và tên:……………………………………………… Mã số học sinh/sinh viên:…………………

Ngày sinh:……………………………………. Lớp:……………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………. Email:…………………………………

Xem thêm  Lời chúc tháng 11 hay nhất Stt tháng 11, những câu nói hay về tháng 11

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Lý do mượn hồ sơ:………………………………………………………………………………………..

Mượn hồ sơ:

Học bạ bản sao Giấy triệu tập

Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) Khác

Giấy CN TN tạm thời (bản chính)

Thời gian mượn: Từ ngày………………………………… đến ngày…………………………………..

Em xin cam đoan sử dụng hồ sơ đúng mục đích nêu trên và hoàn trả hồ sơ theo đúng thời gian quy định của Nhà trường, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

………, ngày…tháng…năm…
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời