Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an 2022 Đơn xin kết hôn trong ngành công an - Allavida

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an 2022 Đơn xin kết hôn trong ngành công an

Tải về

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an là mẫu đơn xin được cá nhân lập ra để xin được kết hôn trong ngành công an. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin của hai người kết hôn, chức vụ và đơn vị làm việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an tại đây.

Vì tính chất đặc thù của ngành, có liên quan đến yêu tố chính trị nên để để kết hôn với những người làm trong ngành công an cần có những quy định, thủ tục riêng khá khắt khe. Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an là mẫu quan trọng và cần thiết trong bộ thủ tục xin đăng ký kết hôn. Ngoài ra, người kết hôn với công an phải chủ động làm đơn kê khai lý lịch cá nhân và gia đình trong phạm vi ba đời. Mời các bạn tham khảo điều kiện và mẫu đơn xin kết hôn mới nhất quan bài viết sau đây của Allavida.org nhé.

1. Điều kiện kết hôn đối với Công an

Thứ nhất: Để kết hôn với công an, thì người đó phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại điều 8, Luật Hôn nhân Gia đình 2014, theo đó bao gồm các điều kiện sau đây:

+ Đối với nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên;

Xem thêm  Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

+ Cả nam và nữ phải có đầy đủ năng lực hành vi dân dự

Ngoài ra, việc kết hôn với Công an không thuộc những trường hợp sau:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối để kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang có vợ, chồng mà kết hôn hoặc chung sống với người khác như vợ chồng hoặc chưa có vợ, chồng nhưng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, chồng;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ, chồng với những người có cùng dòng máu về trực hệ, những người có họ hàng trong phạm vi ba đời; giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; với người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng với con dâu; mẹ chồng với con rể, cha dượng với con riêng của vợ; mẹ kế với con riêng của chồng (Quy định tại khoản 2, điều 5, Luật hôn nhân gia đình).

Thứ hai: Để được kết hôn với Công an, người kết hôn không được thuộc một trong những trường hợp sau đây (theo quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an):

+ Gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

+ Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;

Xem thêm  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2022 theo Thông tư 04 Giấy xác nhận độc thân, tình trạng hôn nhân

+ Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành;

+ Có gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

+ Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch tại Việt Nam).

2. Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

ĐƠN XIN KẾT HÔN

Kính gửi: ……………………………………………..

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……. tháng ….. năm ….. Dân tộc: ………………. Tôn giáo: ………………………

Cấp bậc: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

Tạm trú: …………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân: ……………………………………………………………………………………..

Qua quá trình tìm hiểu cô ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……….. tháng … năm ….. Dân tộc: …………………. Tôn giáo: ……………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan đơn vị: ……………………………………………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………

Thường trú: …………………………………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân: ………………………………………………………………………………………

Họ tên cha: ……………………………….., sinh năm: ……………… nghề nghiệp: ………………

Họ tên mẹ: ……………………………., sinh năm: …………., nghề nghiệp: ………………………

Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô ……………………………………. thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm…
TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NAM
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm  Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng 2022 Xác nhận tình trạng hôn nhân

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời