Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức Đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức - Allavida

Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức Đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức

Tải về

Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức

Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức là mẫu đơn được cá nhân học sinh lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của học sinh đăng ký, môn học đăng ký tham gia học… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức tại đây.

Mẫu đơn xin học thêm hè

Đơn xin học nghề

Đơn xin học bổng

Mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ……………………………..

Tên em là ………………………………., học sinh lớp ……………… Trường ………………………….

Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học bồi dưỡng một số môn học trong đó có hai môn Ngữ văn và Anh văn cho học sinh khối …………… Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng hai môn này để củng cố và nâng cao kiến thức.

Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học hai lớp bồi dưỡng môn Ngữ văn và Anh văn.

Xem thêm  Đến kỳ kinh nguyệt có nên đi chùa? Tới tháng có đi chùa được không?

Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày…tháng…năm….
Người viết đơn
(Ký tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời