Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng Đơn xin dự thi tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm - Allavida

Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng Đơn xin dự thi tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm

Tải về

Đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng

Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là tài liệu dùng để đăng ký dự thi liên thông đại học từ cao đẳng (hệ vừa học vừa làm). Mời các bạn tham khảo.

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH kiến thức tối thiểu sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 20…….
(LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG)

Kính gửi: Trường Đại học ……………………………………….

Họ và tên: ……………………………………………………………. Dân tộc: ……………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………. Nam (Nữ) …………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày ……………………… chính thức ……………………………………….

Địa chỉ cơ quan công tác hiện nay ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: Nhà riêng: ………………………………………………. Di động: ………………………………………….

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………………………

Chuyên ngành tốt nghiệp trung cấp: …………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành tốt nghiệp cao đẳng: …………………………………………………………………………………….

Nơi tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………….

Ngành đăng ký dự thi: ……………………………………………………………………………………………………..

Hình thức đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành tốt nghiệp trung cấp: …………………………………………………………………………………….

Nơi tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………….

Năm cấp chứng chỉ đào tạo Bổ túc ngành dự thi: …………………………………………………………………..

Xem thêm  Top 9 mẫu phân tích bài thơ Đồng chí hay nhất Phân tích bài Đồng chí của Chính Hữu

Nơi cấp chứng chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Vào biên chế nhà nước ngày tháng năm ……………………………………………………………………………..

Ký hợp đồng dài hạn ngày tháng năm …………………………………………………………………………………

Khi cần báo tin cho: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển sinh đại học liên thông hệ vừa làm vừa học và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của nhà nước và Bộ Giáo Dục & Đào tạo, các quy định của nhà trường sau khi được công nhận trúng tuyển.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Người dự tuyển
(Ký tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời