Mẫu đơn xin đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp Đơn xin đăng kí viết khóa luận - Allavida

Mẫu đơn xin đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp Đơn xin đăng kí viết khóa luận

Tải về

Mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp

Mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu đơn xin đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS

Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường ………………………………………….

– Phòng Đào tạo

– Khoa ……………………………………………………………………

Tên em là: ………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..

Mã sinh viên:………………..…….. lớp HC: ……………………………………

Cho đến thời điểm hiện nay, em đã tích lũy được ….. tín chỉ theo chương trình đào tạo của khóa học. Điểm trung bình trung tích lũy theo hệ 4 là:……… và không có học phần nào bị điểm F.

Vậy em làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu trường ……………………………, Phòng Đào tạo, Khoa ………………………………………………………….. tạo điều kiện cho em được đăng kí viết khóa luận.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày…tháng…năm….

XÁC NHẬN CỦA KHOA

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp

Xem thêm  Những câu chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh 2022 Lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời