Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách thư viện - Allavida

Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách thư viện

Allavida.org xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách cho mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách là gì?

Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp thẻ đọc sách. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp thẻ, lý do xin cấp…

2. Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………..ngày ……..tháng …..năm ……

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường ……………………

Em tên là:……………………………………

Sinh ngày: …………………………………

Nơi ở:…………………………………

Học sinh lớp:…………………………………

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học……….

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn (Kí tên)

2. Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách số 2

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …tháng…năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, Trường …………………

Em tên là: …………………………………..

Học sinh lớp: …………………………………

Hôm nay em viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Xem thêm  Bài dự thi nét bút tri ân về thầy cô Nét bút tri ân 2021

Để phuc vụ cho việc học tập trên lớp cũng như nâng cao trình độ học vấn của mình, ngoài việc đọc sách giáo khoa em muốn tìm đọc thêm một số sách tham khảo khác. Vì vậy, em viết đơn này kính mong Ban Quản lí Thư viện Trường…………..cấp cho em thẻ đọc sách tại thư viện của nhà trường.

Kính mong Ban Quản lí Thư viện chấp nhận nguyện vọng của em.

Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em xin chân thảnh cảm ơn!

Học sinh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời