Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp - Allavida

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

Tải về

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, cơ quan có thẩm quyền để xin về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sớm cho cá nhân đó để bổ sung vào hồ sơ xin việc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người xin cấp chứng nhận, lý do xin cấp… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tại đây.

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

CV mẫu bằng tiếng Việt dành cho người mới tốt nghiệp

Đơn xin cấp bản sao, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: ………………………………….

Tôi tên:……………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh (huyện, tỉnh):……………………………………………………………………………………

Ngành và khóa học:………………………………………………………………………………………

Mã số sinh viên:…………………………………………………………………………………………..

Hệ đào tạo:…………………………………………………………………………………………………

Nơi đào tạo:………………………………………………………………………………………………..

Nay, tôi làm đơn này gửi đến phòng Giáo vụ trường …….. xin được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để bổ sung hồ sơ xin việc;

Rất mong được sự chấp thuận của:………………………………………………………………….

Xem thêm  Tuổi nào tốt để xây nhà năm Nhâm Dần 2022 Xem tuổi làm nhà chuẩn nhất 2022

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

……………, ngày…..tháng…..năm….
Người làm đơn

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời