Mẫu đơn xin bổ nhiệm ngạch Đơn xin bổ nhiệm ngạch - Allavida

Mẫu đơn xin bổ nhiệm ngạch Đơn xin bổ nhiệm ngạch

Tải về

Mẫu đơn đề nghị được bổ nhiệm ngạch

Mẫu đơn đề nghị được bổ nhiệm ngạch là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc được bổ nhiệm ngạch giáo viên. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của giáo viên, nội dung đề nghị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị được bổ nhiệm ngạch tại đây.

Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên mầm non

Mẫu phiếu nhận xét luận án tốt nghiệp

Phiếu giáo viên tự đánh giá 2017

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị được bổ nhiệm ngạch như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN BỔ NHIỆM NGẠCH

Kính gửi:

– Trường …………….

– Phòng GD&ĐT ………….

– UBND huyện …………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………….

Trình độ văn hóa: ………………..; Chuyên ngành đào tạo: ………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………

Chức vụ công tác: ………………………………………………………………………………

Ngạch viên chức: …………………………………..; Mã ngạch: …………………………

Nay tôi viết đơn này xin được trình bày với Trường …………………., Phòng GD&ĐT Huyện ……………….., UBND Huyện ………………… một công việc như sau:

Ngày …. tháng …. năm …. tôi được UBND huyện …………… tuyển dụng và phân công công tác tại trường ………………….. Tôi được BGH phân công nhiệm vụ thực hiện theo đúng chuyên môn của mình.

Xem thêm  STT thả thính dễ thương STT thả thính ngọt ngào

Trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm chuyên môn của những đồng nghiệp cùng chuyên ngành và luôn tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức chuyên môn, luôn tận tâm với nghề, thường xuyên quan tâm tới học sinh, hoàn thành các công việc nhà trường giao và hết một năm công tác tôi thấy bản thân có đủ năng lực để tiếp tục công tác.

Đến nay thời gian hợp đồng thử việc đã hết, để bản thân tôi yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với sự nghiệp giáo dục. Vậy tôi viết đơn này kính mong BGH trường ……………., Phòng GD&ĐT, UBND huyện …………………. xem xét tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi được bổ nhiệm ngạch.

Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ công tác giảng dạy theo yêu cầu của ngành, làm việc hết mình phục vụ cho giáo dục.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

…………, ngày…tháng…năm…

Người viết đơn

Mẫu đơn đề nghị được bổ nhiệm ngạch

Mời các bạn tham khảo thêm Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch viên chức giáo dục

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời