Mẫu đơn khởi kiện ly hôn Tòa án và cách viết 2021 Đơn khởi kiện vụ án ly hôn - Allavida

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn Tòa án và cách viết 2021 Đơn khởi kiện vụ án ly hôn

Tải về

Mẫu Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn được nộp cho tòa án nhân dân quận, huyện thụ lý giải quyết cho người khởi kiện. Mời bạn đọc tải mẫu Đơn khởi kiện ly hôn để xem nội dung chi tiết và đầy đủ.

1. Khởi kiện ly hôn là gì?

Khởi kiện ly hôn là một thủ tục trong khi ly hôn đơn phương. Người viết đơn đưa ra các chứng cứ cụ thể để gửi lên tòa án xem xét và thi hành.

2. Mẫu đơn khởi kiện ly hôn


Đơn khởi kiện ly hôn chuẩn

3. Nội dung cơ bản của mẫu đơn khởi kiện ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm..…

Đơn khởi kiện

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN (nơi nộp đơn)

Họ và tên người khởi kiện:………………………….………………………..Sinh năm ………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện: ………………………………….………………….Sinh năm ……….…

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………..…….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Toà án nhân dân ……………………………………………. giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Trình bày lý do thực sự mong muốn ly hôn đơn phương

2. Về con chung:

Trình bày thông tin về con chung có hay chưa? Bao nhiêu con chung? Mong muốn nuôi con như thế nào? Cấp dưỡng như thế nào?

3. Về tài sản chung, công nợ, công sức, đất nông nghiệp:

Có yêu cầu toà án giải quyết không? Giải quyết như thế nào?

4. Cam kết của người ký đơn:

Ngoài những nội dung trên tôi không có yêu cầu nào khác. Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết từ Quý tòa.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1/ …………………………………………………………………………………………………………………..

2/ …………………………………………………………………………………………………………………..

3/ …………………………………………………………………………………………………………………..

4/ …………………………………………………………………………………………………………………..

5/ …………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI KHỞI KIỆN

4. Đơn khởi kiện ly hôn viết tay mẫu Tòa Án


Đơn khởi kiện ly hôn mẫu Tòa án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …. năm ….

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: ……………………………………….Sinh năm:…………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Nơi cư trú hiện tại: ………………………………………………………

Nơi làm việc: ……………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………… .; số fax:…………………………..

Họ và tên người bị kiện: ……………………………………….Sinh năm:…………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Nơi cư trú hiện tại: ………………………………………………………

Nơi làm việc: ……………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………… .; số fax:…………………………..

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây với người bị kiện:

Xem thêm  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2021 theo Thông tư 04 Giấy xác nhận độc thân, tình trạng hôn nhân

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày … tháng … năm ….

Tại: …………………………………………………………………………..

Sau khi cưới nhau, chúng sống đến ngày …………………thì có mâu thuẫn nguyên nhân:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Nay tôi có nguyện vọng

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Các yêu cầu khác (nếu có)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Nguyện vọng

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Họ và tên người có nghĩa vụ liên quan (nếu có)

……………………………………………………………..

Địa chỉ

……………………………………………………………..

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính)

2. CMTND/CCCD + Sổ hộ khẩu của người khởi kiện (bản sao công chứng)

3. CMTND/CCCD + Sổ hộ khẩu của người bị kiện (bản sao công chứng)

4. Giấy khai sinh các con (bản sao công chứng)

5. Giấy xác nhận nơi cư trú của người bị kiện (Xác nhận của Cơ quan Công an)

6. Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng (Xác nhận của UBND phường/xã)

7. Các giấy tờ khác:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Người khởi kiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Đơn khởi kiện ly hôn viết tay, viết sẵn 2021 mẫu Tòa án

Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương mẫu Tòa án

Nội dung Mẫu đơn phương ly hôn viết sẵn cụ thể các bạn tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: ……………………….

Ngày, tháng, năm: …………………………………..

CMTND/CCCD: …………………Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………….

Nghề nghiệp:………………………………………….

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………..

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác,…):………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện:…………………………………………………..

Ngày, tháng, năm: …………………………………..

CMTND/CCCD: …………………Cấp ngày:……………….Nơi cấp:………….

Nghề nghiệp:………………………………………….

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………..

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác,…):………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm kết hôn:………………………………………………..

Đăng ký kết hôn tại:…………………………………………………………

(Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn, nêu rõ lý do và thời gian chung sống)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Về tình cảm:

Hai người chung sống với nhau từ ngày … tháng … năm …. tại ………………..

Nếu có sự thay đổi chỗ ở, ghi rõ quá trình thay đổi chỗ ở:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Mâu thuẫn xảy ra từ ngày … tháng … năm …..

Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Khi phát sinh mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải giải quyết thế nào?

Xem thêm  Bộ câu hỏi thi giáo lý công giáo Bộ câu hỏi thi giáo lý hôn nhân

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Hai bên đang ở chung hay ở riêng: …………………………………………………………

Nếu ở riêng thì từ thời gian nào: Ngày …. tháng …. năm ……

Về con chung:

Vợ chồng có ……….. con chung. Cụ thể:

1. Họ và tên: …………………… Nam/Nữ:………..

Sinh ngày: ……/…../……

Hiện đang ở với: ……………………………………

2. Họ và tên: …………………… Nam/Nữ:………..

Sinh ngày: ……/…../……

Hiện đang ở với: ……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi ly hôn:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến đề nghị, giải quyết:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Về tài sản chung:

Tài sản chung vợ chồng gồm: (Ghi rõ từng loại tài sản, mua năm nào, giá bao nhiêu, hiện nay ai đang quản lý và sử dụng, giá hiện nay đã qua sử dụng)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào?

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu không thỏa thuận được thì ghi rõ ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu là tài sản riêng (được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng minh:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Về nhà ở, quyền sử dụng đất:

Nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản chung của vợ, chồng (Mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà đất, giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà đất ở)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng), hoặc của người khác thì nêu rõ họ và tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà, đất đó:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nếu có nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì ghi cụ thể.

……………………………………

……………………………………

Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nêu chứng cứ để chứng minh đóng góp đó.

……………………………………

……………………………………

Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc có tài sản chung, nhà ở nhưng không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:

……………………………………

……………………………………

Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

………, ngày …… tháng …. năm ….

Người khởi kiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn khởi kiện ly hôn mẫu Tòa án mặt sau

6. Cách viết đơn khởi kiện ly hôn

Về quan hệ hôn nhân

Xem thêm  Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Khi một bên yêu cầu Tòa án được ly hôn thì sau khi hòa giải không thành Tòa án giải quyết cho ly hôn đơn phương nếu có căn cứ sau làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được (Điều 56 Luật Hôn nhân gia đình 2014) như:

 • Vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình;
 • Vợ hoặc chồng vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng;
 • Vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn

Về con chung

Người yêu cầu ly hôn không THUẬN TÌNH phải liệt kê rõ vấn đề con chung như sau:

 • Vợ chồng có mấy người con;
 • Khi ly hôn ai sẽ là người nuôi con;
 • Cấp dưỡng bao nhiêu cho người nuôi con.

Về tài sản chung:

Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Nếu không thỏa thuận được thì về nguyên tắc, trong thời kỳ hôn nhân có tài sản chung khi ly hôn tài sản đó sẽ chia đôi.

Tuy nhiên, Tòa sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố để quyết định phân chia tài sản như thế nào. Các căn cứ như:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.
 • Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Do vậy, cần phải ghi rõ thông tin và đề nghị chia tài sản chung. Nếu không có thì cũng nêu rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

Về nợ chung

Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng có nợ chung và muốn Tòa chia thì cũng nêu rõ thông tin, căn cứ và yêu cầu chia các khoản nợ đó. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

 • Đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn
 • Đơn khởi kiện ly hôn
 • Thủ tục ly hôn

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời