Mẫu đề án thành lập trường trung cấp nghề Đề án thành lập trường trung cấp nghề - Allavida

Mẫu đề án thành lập trường trung cấp nghề Đề án thành lập trường trung cấp nghề

Tải về

Mẫu đề án thành lập trường trung cấp đào tạo nghề

Mẫu đề án thành lập trường trung cấp nghề là mẫu bản đề án được lập ra để lên kế hoạch về việc thành lập trường trung cấp nghề. Mẫu đề án nêu rõ sự cần thiết thành lập trường trung cấp nghề, mục tiêu đào tạo, bộ máy hoạt động của trường trung cấp nghề… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đề án thành lập trường trung cấp nghề tại đây.

Mẫu đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề

Mẫu đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại

Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người nước ngoài

Mẫu đề án thành lập trường trung cấp nghề

Nội dung cơ bản của mẫu đề án thành lập trường trung cấp nghề như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……., ngày …..tháng…..năm 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

Xem thêm  Chuẩn bị gì cho trẻ trước khi tiêm vaccine Covid-19

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:

– Tên trường trung cấp nghề: ………………………………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ……………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính của trường: ………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ………………

– Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): …………………………………………………………….

– Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ……………………………………………………………

– Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: ………………………………………………….

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

– Chức năng, nhiệm vụ của trường: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Xem thêm  Giáo án Tự nhiên - Xã hội lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ cả năm) Giáo án TNXH chương trình GDPT mới

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

I

Trung cấp nghề

1

2

………….

II

Sơ cấp nghề

1

2

………….

III

Tổng cộng

III. Cơ cấu tổ chức của trường

1. Cơ cấu tổ chức:

– Ban Giám hiệu;

– Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);

– Các phòng chức năng;

– Các khoa chuyên môn;

– Các Bộ môn trực thuộc trường;

– Các Hội đồng tư vấn;

– Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

– Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

– Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

– Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

Xem thêm  Tham gia dân quân tự vệ có được miễn nghĩa vụ quân sự?

– Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

– Nguồn vốn;

– Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời