Mẫu danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS Danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS - Allavida

Mẫu danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS Danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

Tải về

Mẫu danh sách học sinh lớp 9 đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

Mẫu sanh sách học sinh lớp 9 đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép danh sách học sinh lớp 9 đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS. Mẫu nêu rõ thông tin học sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu danh sách học sinh bỏ học trong hè 
  • Mẫu danh sách học sinh toàn trường năm học mới

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách học sinh lớp 9 đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS như sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN TP ……………..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hội đồng xét công nhận TN THCS
Trường: THCS ………………………………….
LỚP: 9……

DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐĂNG KÝ DỰ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

NĂM HỌC ……….. – KHÓA NGÀY …………….

Số
TT

Họ và tên học sinh

Giới
tính

Dân tộc

Ngày sinh

Nơi sinh

Hiện đang cư ngụ tại khóm (ấp)- phường-huyện(Tp)

Tại cơ sở giáo dục

Đang học hay chưa TN năm trước

Được hưởng

Kết quả xếp loại
cuối năm học lớp 9

Hồ sơ dự xét công nhận
TN theo qui định

Ưu tiên

Khuyến khích

Học
lực

Hạnh
kiểm

Đủ

Không đủ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

………….., ngày…tháng…năm…
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM K/T HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
Xem thêm  Phanh xích lô nghĩa là gì?

Ghi chú:

Quí thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 9 nhập dữ liệu học sinh lớp mình đúng theo mẫu trên.

1. Họ và tên: Đánh đủ và chính xác theo khai sinh.

2. Ngày tháng năm sinh: đánh theo dạng thức: ngày – tháng – năm (TD: 20-11-2008) dấu ngang (-)
3. Nơi sinh: Huyện (thành phố thuộc tỉnh) – Tỉnh (Thành phố thuộc TW) (Cà Mau – Cà Mau), (Hồng Dân – Bạc Liêu)…..

4. Cư ngụ: Ấp (khóm), Xã (phường), Huyện (Thành phố)

5. Cơ sở giáo dục: Trường THCS ……………. (THCS …………….)

6. Các cột còn lại ghi đúng mẫu trên.

Mẫu danh sách học sinh lớp 9 đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

Mời các bạn tham khảo thêm những biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo khác trong mục Biểu mẫu như:

  • Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm 2021
  • Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2021-2022
  • Trọn bộ biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2021

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời