Mẫu danh sách cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường Danh sách cán bộ giáo viên dạy thêm - Allavida

Mẫu danh sách cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường Danh sách cán bộ giáo viên dạy thêm

Tải về

Mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường

Mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường. Mẫu nêu rõ thông tin của giáo viên, lịch dạy… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Mẫu quyết định thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Cách viết đơn xin cấp phép dạy thêm

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường như sau:

SỞ (PHÒNG) GD&ĐT……….

Trường…………………………………

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

TT

Họ và tên

Môn

Lịch dạy

(lớp/tiết/tuần)

Lớp/ số HS

1.

……………, ngày…tháng…năm…

Hiệu trưởng

Mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Giáo án PowerPoint Tiếng Việt lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 6 sách Kết nối

Trả lời