Mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề Công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề - Allavida

Mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề Công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề

Tải về

Mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề

Mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề là mẫu công văn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc thành lập trung tâm dạy nghề. Mẫu công văn nêu rõ lý do thành lập trung tâm dạy nghề, tên trung tâm dạy nghề, địa chỉ nơi đặt trụ sở, nghề đào tạo, dự kiến quy mô tuyển sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tại đây.

Mẫu đơn đăng ký hoạt động dạy nghề

Mẫu đề án thành lập trung tâm dạy nghề

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

Mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề như sau:

(1)
(2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập
trung tâm dạy nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

Kính gửi: ……………………………………………

– Lý do thành lập trung tâm dạy nghề: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

– Tên trung tâm dạy nghề: ……………………………………………………………………………….

– Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

– Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ………………………………………………………………….

Xem thêm  Trốn tránh nghĩa vụ quân sự 2022 phạt hành chính và bị xử lý hình sự thế nào? Không đi nghĩa vụ quân sự bị xử phạt thế nào?

– Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ……………………….

– Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: ………………………………………………………

– Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: …………………………………………………………………..

– Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: …………………………………………..

– Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ………………………………………

– Vốn đầu tư: ……………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn hoạt động: …………………………………………………………………………………….

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

___________________________

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời