Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng - Allavida

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Tải về

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng là mẫu biên bản được lập ra để thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin cá nhân của hai vợ chồng, đặc điểm căn nhà, tài sản muốn nhập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng tại đây.

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

THỎA THUẬN
NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Chúng tôi ký tên dưới đây:

Vợ:……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:­­­­­­­­­­­………………………..do…………..cấp ngày…….tháng………..năm……..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

Chồng:………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:­­­­­­­­­­­………………………..do…………..cấp ngày…….tháng………..năm……..

Xem thêm  Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày……………………..đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số:…………………….do……………. cấp ngày:…………….

Chúng tôi xác nhận, Ông/bà …………………………………………..có tài sản riêng là:

Căn nhà toạ lạc tại số:…………………đường……………………phường (xã)…………………..quận (huyện)……………………..do được (thừa kế, tặng cho,…) …………………………………

Đặc điểm căn nhà:………………………………………………………………………………………

Loại nhà:…………………………………………………………………………………………………..

Cấu trúc:…………………………………………………………………………………………………..

Diện tích khuôn viên:……………………………………………………………………………………

Diện tích xây dựng:……………………………………………………………………………………..

Diện tích sử dụng:……………………………………………………………………………………….

Diện tích trong lộ giới:…………………………………………………………………………………..

Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện)……………………….. lập (duyệt) ngày………….tháng……………năm…………

Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau:

1. Ông/bà ……………………………….., đồng ý và tự nguyện nhập tài sản riêng của mình là toàn bộ căn nhà số:…………….. đường………………………… phường (xã)……………………quận (huyện)……………………………….vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên

Ông ……………………………….. và Bà ……………………………………….là đồng sở hữu căn nhà trên theo quy định Pháp luật.

2. Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người (vợ hoặc chồng).

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành ……….. bản, mỗi bản ……… trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày………….

Xem thêm  Mẫu đơn khởi kiện ly hôn Tòa án và cách viết 2021 Đơn khởi kiện vụ án ly hôn
………….., ngày….tháng….năm….
Vợ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Chồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời