Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Biên bản họp tổ chuyên môn - Allavida

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Biên bản họp tổ chuyên môn

Tải về

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học gồm 3 phần: Biên bản sinh hoạt triển khai kế hoạch; Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ; Biên bản sinh hoạt thảo luận rút kinh nghiệm, tổng kết. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là gì?

– Vào đầu năm học, tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ cho giáo viên nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể, Chương trình các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học), đề xuất nội dung cần thảo luận trong năm học,trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt thực hiện.

– Thành viên trong tổ chuyên môn tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung theo kế hoạch; chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là mẫu được lập ra để  ghi chép lại toàn bộ quá trình, nội dung chính của buổi họp chuyên môn của giáo viên. Dưới đây là 4 mẫu Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được giáo viên sử dụng phổ biến tại các nhà trường trong các buổi sinh hoạt chuyên môn các bạn nhé.

2. Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 2+3

NĂM HỌC 2021- 2022

Tiến hành vào hồi … giờ …phút ngày …tháng …năm ….

Tại: Phòng học lớp …trường Tiểu học ………..

Thành phần tham dự: Tất cả các GV trong tổ 2+3. Có mặt: 7đ/c; Vắng: 0

Chủ trì: Đ/c …………….

Thư ký: Đ/c ………………..

NỘI DUNG

1. Đ/c …………. lên lớp chuyên đề Quy trình dạy học và cách soạn tiết Tập đọc lớp 3

Hoạt động 1: Phần mở đầu

Lớp trưởng lên điều hành lớp hoạt động một trò chơi khởi động làm cho không khí trước khi vào học sôi nổi và kích thích khả năng hoạt động của học sinh.

Lớp trưởng (lớp phó học tập) lên điều hành lớp hoạt động, Giáo viên trình chiếu nhiệm vụ học tập để các nhóm tự kiểm tra. Trong quá trình các nhóm tự kiểm tra, giáo viên quan sát, đến từng nhóm để nắm tình hình chung;

– Tổ trưởng báo cáo tinh thần ôn bài cũ của nhóm mình cho lớp trưởng (lớp phó phụ trách học tập).

– Lớp trưởng (lớp phó phụ trách học tập) nhận xét chung về tình hình học tập của các nhóm: Biểu dương hoặc nhắc nhở từng nhóm;

– Giáo viên nhận xét chung cả lớp.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

1. Giới thiệu bài:

– Giáo viên kết hợp một số tranh minh hoạ để giới thiệu;

– Giáo viên ghi mục bài lên bảng (Trình chiếu ti vi), học sinh ghi mục bài vào vở;

– Giáo viên nêu mục tiêu cần đạt của tiết học.

2. Tìm hiểu bài mới (Hoạt động cơ bản)

3. Luyện đọc:

+ GV (hoặc 1 HSNK) đọc toàn bài.

+ HS nối tiếp đọc câu (Luyện đọc cá nhân, nhóm kết hợp tìm từ khó đọc, câu dài khó ngắt nghỉ).

+ Đại diện nhóm báo cáo, từ khó, câu khó ngắt nghỉ. Cả lớp gạch chân từ khó.

+ GV hướng dẫn cách ngắt nghỉ câu dài – HS luyện đọc lại câu dài.

+ Luyện đọc đoạn lần 1: HS nối tiếp đọc đoạn.

+ Luyện đọc nhóm. Đại diện các nhóm thi đọc (hoặc gọi cả nhóm đọc).

Hoạt động 3: Luyện tập thực hành

1. Tìm hiểu bài:

– 1 HS đọc từ chú giải.

– HS thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài.

– HS phụ trách học tập điều hành các nhóm báo cáo

– Giáo viên chốt lại nội dung chính của bài.

2. Luyện đọc lại:

– Gv hướng dẫn đoạn cần luyện đọc

– 1 HS đọc lại đoạn đó.

– Tổ chức thi đọc lần 1: Thi đọc đoạn.

– Tổ chức thi đọc lần 2: Thi đọc cả bài (phân vai).

Hoạt động 4: Vận dụng, sáng tạo

– Liên hệ thực tế đối với bản thân, chia sẽ những cảm xúc của mình sau học bài Tập đọc (Điều em muốn nói).

Đọc, kể những câu chuyện cùng chủ đề…..

2. Thảo luận

– Ý kiến đ/c Loan: Hoàn toàn thống nhất các bước và hình thức lên lớp tiết tập đọc, đối với từng hoạt động nên hướng dẫn học sinh điều hành để phát triển năng lực học sinh

– Ý kiến đ/c Hương Giang: Đối với học sinh lớp 3 phần hướng dẫn ngắt nghỉ câu khó, giáo viên nên rút ra trong quá trình học sinh luyện đọc câu và hướng dẫn học sinh đọc đúng.

– Ý kiến đc Bình: Tôi thấy quy trình dạy môn Tập đọc lớp 3 như vậy là đầy đủ và hợp lý, tiếp cận được chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tôi phân vân ở chỗ là một số hoạt động có thể cho học sinh điều hành để phát triển năng lực, phẩm chất hay không?

3. Tổ đưa ra thống nhất quy trình dạy tiết Tập đọc lớp 3

1. HD khởi động

– GV yêu cầu HS nêu tên bài học tiết trước.

– HS đọc bài cũ (có thể đọc 1 đoạn hay cả bài) và trả lời câu hỏi liên quan bài đọc

– Gv nhận xét

– Liên hệ giữa bài cũ và bài mới để giới thiệu bài

– Có thể giới thiệu bài bằng nhiều cách khác nhau:

+ Giới thiệu trực tiếp.

+ Thông qua tranh ảnh.

+ Liên hệ từ bài cũ qua bài mới.

+ Thông qua một câu chuyện nào đó…

(Lưu ý : Nếu là bài tập đọc đầu tiên của chủ đề, cần nói qua về chủ đề đó )

2. HĐ hình thành kiến thức

a) GV đọc mẫu

– GV đọc mẫu toàn bài (Có thể chọn 1 HS đọc tốt đọc mẫu )

– Hướng dẫn qua cách đọc bài (giọng đọc)

b) Hướng dẫn luyện đọc câu:

– HS luyện đọc nối tiếp câu – GV theo dõi, chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS (sai đâu sửa đó, kịp thời)

Xem thêm  Điểm liệt tốt nghiệp 2022 Quy định về điểm liệt thi tốt nghiệp

– Chọn những từ HS sai phổ biến, ghi bảng, HD HS luyện đọc từ – câu chứa từ khó.

c) Hướng dẫn luyện đọc đoạn:

– GV chia đoạn, yêu câu HS nối tiếp nhau đọc bài theo đoạn (HS đọc tốt ).

– Yêu cầu HS nêu cách ngắt giọng các câu dài, khó(hoặc ngắt nhịp đúng các câu thơ khó).

– HS luyện đọc câu khó (HS tự nêu câu khó hoặc giáo viên chọn câu HS ngắt nghỉ sai để HD; khi hướng nên cho HS xác định trước rồi)

– Giải nghĩa từ chú giải( kết hợp trong luyện đọc đoạn)

+ Lưu ý: cách hướng dẫn HS giải nghĩa của từ ngữ có thể bằng nhiều cách khác nhau (Đặt câu với từ ngữ cần giải nghĩa, tìm từ ngữ trái nghĩa với từ ngữ cần giải nghĩa, miêu tả sự vật, hoạt động, đặc điểm được biểu thị ở từ ngữ cần giải nghĩa hoặc sử dụng đồ dùng dạy học như tranh vẽ, mô hình, vật thật,….)

– HS luyện đọc đoạn theo nhóm ( Mỗi HS đọc 1 đoạn trong nhóm, các HS khác theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau.)

– Gọi một nhóm bất kỳ, yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc bài trước lớp; thi đọc giữa các nhóm, hoặc đại diện các nhóm thi đọc.

– Lớp đọc đồng thanh đoạn hoặc toàn bài.

3. HĐ thực hành, luyện tập

Tìm hiểu bài

– 1,2 HS đọc toàn bài.

– GV hướng dẫn HS đọc thầm từng đoạn và tìm hiểu nội dung bài dựa theo câu hỏi trong SGK (Có thể sử dụng thêm câu hỏi ngoài SGK để rút từ khóa, nhưng câu hỏi phải ngắn gọn, dễ hiểu, sát đối tượng học sinh).

Luyện đọc lại/ Học thuộc lòng (nếu SGK yêu cầu)

– HS nối tiếp nhau đọc cả bài ( mỗi em đọc một đoạn).

– Chọn 1 đoạn hay trong bài ( GV đọc mẫu hoặc1 HS đọc tốt đọc mẫu).

– HD cách đọc đoạn vừa chọn (Chỗ ngắt, nghỉ lấy hơi, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm…).

– HS tự luyện đọc theo hướng dẫn trên.

– Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp, cả lớp theo dõi và bình chọn bạn đọc hay nhất.

* Đối với những bài đọc có nhân vật, GV hướng dẫn HS cách đọc phân vai, tổ chức cho HS luyện đọc phân vai.

* Đới với bài Học thuộc lòng: Giáo viên xóa dần các từ, ngữ, câu,… giúp HS luyện đọc thuộc lòng.

HĐ vận dụng-sáng tạo:

– Nói về tính cách nhân vật trong câu chuyện, nói về nội dung, ý nghĩa bài đọc

– GV gợi ý HS liên hệ thực tế với nội dung bài học ( VD về gd bảo vệ môi trường, kỹ năng sống…)

Đọc, kể những câu chuyện cùng chủ đề…..

Đ/c Thư đánh giá hoạt động tháng 9

(có bản đánh giá kèm theo)

4. Xếp loại tập thể, cá nhân

1. Tập thể tổ: Xuất sắc

2. Tập thể lớp:

– Xuất sắc: 2A3, 3A1, 2A1

– Tiến tiến: 2A2, 3A2, 3A3

3. Cá nhân giáo viên:

4. Đ/c Nhàn; 2. Đ/c Thư; 3. Đ/c Phùng; 4. Đ/c Bình; 5. Đ/c Giang; 6. Đ/c Lợi; 7. Đ/c Loan

Cuộc họp kết thúc vào 17h cùng ngày./.

CHỦ TỌA THƯ KÝ

3. Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

TRƯỜNG ……………………
TỔ KHỐI…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……ngày …tháng ….năm……..

BIÊN BẢN HỌP SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Lần 1)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2020. Tại văn phòng trường ……….diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Thành phần tham dự: …………………………………………………………………

Vắng: …………………………………………………………………………….…..

Người chủ trì: ……………….. …………..Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

1- Đ/chí …………………..Tổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Căn cứ Kế hoạch đã đề ra về việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, do đó tổ khối yêu cầu giáo viên trong khối cùng chọn một bài dạy để tiến hành soạn thống nhất phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chât năng lực học sinh.

Các thành viên trong tổ lắng nghe nội dung và tiến hành thảo luận để lựa chọn bài dạy minh họa.

+ Đ/c……………….đề xuất chọn bài :………………………………………….

+ Đ/c đã giải thích lý do chọn nội dung: Nội dung bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh, dễ triển khai hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất lăng lực học sinh. Đồng thời có nhiều tư liệu hỗ trợ bài dạy hơn các bài khác trong tuần.

+ Các thành viên trong tổ đã nhất trí với đề xuất trên của đồng chí:…………………

Sau khi lắng nghe các thành viên trong tổ đề xuất chọn bài dạy minh họa, giải thích lí do chọn bài, tổ trưởng chuyên môn đồng ý và kết luận:

+ Giao cho đồng chí:………………………… tiến hành soạn bài:………………………………

+ Dự kiến thời gian dạy minh họa :………………..

+ Trước thời gian dạy, tổ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận nội dung, phương pháp dạy.

Buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học kết thức vào lúc………giờ cùng ngày có các thành viên trong tổ cùng tham gia và nhất trí.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sửa

4. Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ

TRƯỜNG ……………………
TỔ KHỐI…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……ngày …tháng ….năm……..

BIÊN BẢN HỌP SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Lần 2)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2020. Tại văn phòng trường ………………..diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Thành phần tham dự: ……………………………………………………….….

Vắng: …………………………………………………………………………

Người chủ trì: ……………….. Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

I. – Đ/chí …………………..Tổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Căn cứ kết luận tại cuộc họp lần thứ nhất về thống nhất chọn đồng chí:……………. Soạn bài:…………………..

Nay Tổ trưởng chuyên môn yêu cầu đồng chí nêu rõ nội dung, mục tiêu, phương pháp dạy để tổ thảo luận và góp ý.

II. – Đ/chí ………………. (Người dạy) nêu rõ tên bài, mục tiêu bài dạy:

a-Tên bài: ………………………………………………………………………………………….

Kiểu bài: …………………………………………………..…………………………..……..

Xem thêm  Lời bài hát Chợt buồn - Nhìn hạt mưa đêm ôi vỡ oà tôi khóc Nhìn hạt mưa đêm ôi vỡ oà tôi khóc lyrics

b- Mục tiêu…………………………………………………………………………………………..

1. Kiến thức – Kĩ năng: …………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

2. Phẩm chất : …………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

3. Năng lực:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

4- Thống nhất Nội dung, phương pháp dạy:

Những nội dung thống nhất giáo án:

– Chuẩn bị GV và HS:

GV: Soạn bài, SGK, phiếu học tập, máy tính, máy chiếu.

HS: Soạn bài theo câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu.

– Phương pháp, kỹ thuật dạy học:

+ Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình, hoạt động nhóm, đặt và giải quyết vấn đề, động não.

+ Kỹ thuật chia nhóm.

– Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, SGK

– Phân bổ thời gian:

Ổn định lớp: 1 phút

Hoạt động 1: Khởi động

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức kỹ năng

Thảo luận nhóm:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Thảo luận nhóm:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

5. Giáo viện dạy minh họa: …………………………………………………………..

Lớp dạy: ……………………………………………………………………………….…

Dự kiến thời gian dạy minh họa: …………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ …….cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Biên bản sinh hoạt thảo luận rút kinh nghiệm, tổng kết.

TRƯỜNG ……………………
TỔ KHỐI…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……ngày …tháng ….năm……..

BIÊN BẢN THẢO LUẬN GIỜ DẠY SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Lần 3)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2020. Tại văn phòng trường ………………..diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………..….

Vắng: ………………………………………………………………………………………………….

Người chủ trì: ……………………………….….. Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

Đồng chí Tổ trưởng chuyên môn tiến hành chỉ đạo các thành viên trong tổ Thảo luận suy ngẫm về giờ dạy sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

– Người thực hiện giờ dạy: ………………………………………………………..

– Tên bài dạy: …………………………………………………………………..…

1- Đồng chí ……………………. trình bày cảm nhận

+ Giờ dạy cơ bản đã đạt được kiến thức cần truyền thụ, học sinh đã nắm được kiến thức của bài học.

+ Đã khai thác được các hoạt động của học sinh cần phải làm. Về phía giáo viên, cơ bản đã truyền đạt được nội dung kiến thức theo dự định.

+ Các nhóm đã tích cực hoạt động đưa ra các câu trả lời và cùng nhau thảo luận giữa các nhóm.

+ Các tình huống xảy ra trong giờ học cơ bản nằm trong dự kiến của người dạy.

+ Diễn biến toàn bộ quá trình bài dạy minh họa:

– Gv kiểm tra kết hợp với giới thiệu bài mới

– Gv hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả và hoàn cảnh sáng tác tác phẩm, thể thơ.

– GV phát câu hỏi cho các nhóm thảo luận xác định bố cục và phân tích cảm xúc của tác giả qua khổ thơ đầu.

– Gọi HS các nhóm trả lời và nhận xét kết quả của các nhóm.

– Hướng dẫn HS thảo luận suy nghĩ về ý thức trách nhiệm của bản thân.

– Hướng dẫn các nhóm luyện tập: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về hai câu thơ đầu bài thơ.

* Hoạt động của các nhóm:

– Nhìn chung đây là cách học mới nên các nhóm còn lúng túng; kỹ năng quan sát của HS còn chậm.

– Nhóm 1, 3, 4 hoạt động hiệu quả hơn.

– Phần luyện tập: Nhóm 2 và 4 còn chậm; kỹ năng cảm thụ thơ và diễn đạt còn hạn chế.

– Kỹ năng dựng đoạn của HS còn rất hạn chế.

– Phần viết đoạn văn: Nhiều em còn quá chậm. Một số em còn lười, nhận thức chậm, kỹ năng trình bày yếu: Chung, Nghĩa.

2. GV dự giờ chia sẻ ý kiến:

a- Đồng chí ………………………………………………………..:

– GV bình tĩnh, tự tin, trình bày bảng khoa học.

– Hoạt động của thầy và trò phối hợp nhịp nhàng.

– Một số em chưa tích cực tham gia thảo luận.

b- Đồng chí …………………………:

– Phần khởi động tốt.

– HS làm việc còn chậm, một số em chưa nhập cuộc, sự chuẩn bị bài của một số HS chưa tốt.

– Qua câu hỏi tích hợp kiến thức hiểu biết và rèn kỹ năng sống về ý thức trách nhiệm của HS: Kỹ năng trình bày còn hạn chế.

– GV nên cho HS ghi kết quả thảo luận vào phiếu, cho các nhóm nhận xét chéo kết quả của nhóm khác và bao quát HS trong cả lớp học.

– GV có thể đưa ra những hình thức khuyến khích động viên kịp thời để tạo không khí sôi nổi.

b- Đồng chí ………………………………………..:

– Một số HS chưa thật sự chú ý vào bài học.

– Phần luyện tập nên dành nhiều thời gian hơn.

– GV nên đi xuống chỗ HS để uốn nắn và hướng dẫn HS làm việc.

3. Tổng hợp ý kiến của tổ trưởng CM:

* Ưu điểm

– Tác phong lên lớp bình tĩnh, tự tin.

– Hướng dẫn HS hình thành đầy đủ kiến thức quan trọng cần thiết và đã có sự kết hợp các phương pháp dạy học mới, lấy HS làm trung tâm,…

– Hiệu quả của SHCM đối với người dạy cách chọn phương pháp không gò bó, người dạy gần gũi học sinh hơn, HS được làm việc nhiều hơn, qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm hơn, học sinh cảm thấy gần gũi thầy, cô hơn.

– Qua giờ dạy giáo viên có nhiều phương án truyền thụ kiến thức cho học sinh, và có thể tạo điều kiện cho các em làm chủ kiến thức hơn.

*Tồn tại: – Kỹ năng cảm thụ của HS còn rất hạn chế, việc đọc-hiểu và chuẩn bị bài ở nhà của các em chưa được tốt.

– Việc quan sát các đối tượng HS của Gv chưa được đều khắp.

* Rút kinh nghiệm:

– Yêu cầu HS chuẩn bị bài ở nhà một cách nghiêm túc.

– GV cần chú ý rèn cho HS kỹ năng diễn đạt.

4. Thảo luận về bước áp dụng cho thực tế dạy học hằng ngày:

– Gv nên chủ động điều chỉnh các hoạt động về thời gian và có những phương án xử lí linh hoạt các khâu lên lớp.

– Khi giảng dạy các kiến thức mới, văn bản mới GV cần chú ý các bước sau đây:

+ Phương pháp chung: Tự phát hiện – Tự giải quyết vấn đề – Tự chiếm lĩnh kiến thức.

+ Các bước cụ thể:

Xem thêm  Thư chúc mừng 8-3 2022 Thư chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ

Bước 1: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức của HS (Làm xuất hiện vấn đề và tạo cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu vấn đề đó).

Bước 2: Tổ chức các hoạt động học tập (theo cá nhân, theo nhóm hay cả lớp)

Bước 3: Hướng dẫn học sinh trình bày ý kiến trước nhóm, trước lớp.

Bước 4: Hướng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung.

Bước 5: Giáo viên hệ thống, kết luận vấn đề, hướng dẫn học sinh trình bày (Giáo viên chốt lại các vấn đề quan trọng).

Bước 6: Tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành, rèn các kĩ năng.

Biên bản cuộc họp Thảo luận suy ngẫm về giờ dạy thực nghiệm sinh hoạt CM theo NCBH kết thúc vào ………..giờ …….ngày …..tháng ……năm 2020

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Các bước sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Bước 1. Xây dựng bài học minh họa

– Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất lựa chọn bài học minh họa căn cứ vào mục đích cụ thể của buổi sinh hoạt chuyên môn. Việc lựa chọn giáo viên dạy học minh họa cần đảm bảo các giáo viên trong tổ chuyên môn đều lần lượt tham gia. Khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng kí dạy học minh họa.

Giáo viên dạy học minh họa nghiên cứu chương trình môn học, kế hoạch dạy học môn học, sách giáo khoa và tài liệu dạy học liên quan, phối hợp với các giáo viên khác trong tổ chuyên môn để xây dựng bài học minh họa. Việc xây dựng bài học minh họa cần đảm bảo xác định yêu cầu cần đạt của bài học. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của bài học, giáo viên có thể chủ động, linh hoạt điều chỉnh nội dung, thời lượng, đồ dùng dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, đánh giá quá trình học tập của học sinh,… cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học, phù hợp với việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Lưu ý, không tổ chức dạy trước bài học minh họa.

Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ

Trên cơ sở bài học minh họa đã được xây dựng, giáo viên thực hiện dạy học để tổ chuyên môn dự giờ, phân tích bài học. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh kết hợp với việc quan sát hoạt động tổ chức, hướng dẫn học của giáo viên theo các yêu cầu sau:

– Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

– Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị “bỏ quên”.

– Trình bày kết quả và thảo luận: hình thức trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

– Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến trao đổi, thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh có hứng thú, niềm tin trong học tập, cải thiện được kết quả học tập; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

Trong quá trình tổ chức dạy học và dự giờ, khuyến khích giáo viên dự giờ quan sát, ghi chép kết hợp với ghi hình hoạt động học của học sinh để sử dụng khi phân tích bài học, nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh.

Bước 3. Phân tích bài học

Toàn trường hoặc tổ chuyên môn tổ chức trao đổi, chia sẻ, tập trung vào các nội dung:

+ Hoạt động học của học sinh: khả năng tiếp nhận và mức độ “sẵn sàng” thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp; sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập; sự tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả, sản phẩm học tập; sự chính xác, phù hợp của kết quả, sản phẩm học tập; thái độ và cảm xúc của học sinh trong từng hoạt động.

+ Tổ chức hoạt động học cho học sinh: cách thức chuyển giao nhiệm vụ học tập; cách quan sát, theo dõi, phát hiện những khó khăn của học sinh; biện pháp hỗ trợ, khuyến khích học sinh tự học, hợp tác; việc phân tích, nhận xét kết quả hoạt động, quá trình học tập của học sinh.

+ Một số nguyên nhân tác động đến hoạt động học của học sinh: kế hoạch bài học (yêu cầu cần đạt, đồ dùng dạy học, các hoạt động học,…); sự tương tác giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, giáo viên với học sinh; tâm lí, sinh lí học sinh; không khí lớp học,...

Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày

Dựa trên kết quả phân tích bài học và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, các giáo viên chủ động, sáng tạo áp dụng vào các bài học hàng ngày.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời