Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên - Allavida

Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên

Tải về

Mẫu báo cáo ghi chép nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Mẫu báo cáo ghi chép nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về như cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Giấy xác nhận thời gian công tác

Mẫu thông báo công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo ghi chép nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

ĐƠN VỊ

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM ……

Số TT

Chỉ tiêu

Ngày tháng năm sinh

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Hệ số lương, phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung

Tỷ lệ (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

Mức lương tối thiểu chung

Mức tiền phụ cấp thâm niên 01 tháng

Các khoản trích nộp 01 tháng theo quy định

Kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên của năm

Tổng số

Hệ số lương ngạch bậc

Hệ số phụ cấp chức vụ

Phụ cấp thâm niên vượt khung quy theo hệ số

1

2

3

4

5=6+7+8

6

7

8

9

10

11=5x9x10

12

13=(11+12) x số tháng thực hiện trong năm

Tổng số

1

Họ và tên A

2

Họ và tên B

3

Xem thêm  Camera chạy bằng cơm là gì? Thế nào là Camera chạy bằng cơm?

……….., ngày…tháng…năm…

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo ghi chép nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời