Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ chi bộ Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ - Allavida

Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ chi bộ Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Tải về

Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ

Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo kiểm điểm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ như sau:

BÁO CÁO
Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THPT ……….. nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Kế hoạch số ……. ngày … tháng … năm …… của huyện ủy ………. về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Chi ủy Chi bộ trường THPT …………. báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kì 2015 – 2020 như sau:

1. Bối cảnh tình hình sau Đại hội

Nhiệm kì 2015 – 2020 là nhiệm kì có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của ngành về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chi bộ cũng gặp không ít khó khăn trong công tác lãnh đạo điều hành: hoàn cảnh gia đình của một bộ phận người dân có ảnh hưởng tới ý thức học tập của một số học sinh, một số em còn ham chơi, thiếu ý chí phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, tay nghề đội ngũ chưa thật đồng đều, …. nhưng với quyết tâm cao của chi uỷ, ban giám hiệu, và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giáo viên, nhân viên đã tạo bước chuyển biến và có kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

2. Những kết quả đạt được

Nhiệm kỳ này, đại hội đề ra 25 chỉ tiêu, đến nay đạt 16 chỉ tiêu, còn lại 07 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ có khả năng đạt, 02 chỉ tiêu khả năng đến cuối nhiệm kỳ không đạt là: trường có được Khu hiệu bộ và trường có đủ điều kiện đạt Chuẩn quốc gia.

2.1. Công tác xây dựng Đảng

2.1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Trong 03 năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở nhà trường được cấp ủy, chi bộ quan tâm thực hiện tốt. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên đều có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào sự đổi mới và phát triển của đất nước.

Đạt được kết quả như trên là do cấp ủy, chi bộ đã làm tốt những việc sau đây:

– Nhà trường đã xây dựng và luôn củng cố quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử; xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; thực hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan.

– Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục đội ngũ CB, GV, NV và học sinh về ý nghĩa lịch sử và tinh thần dân tộc các ngày lễ lớn như ngày thành lập Đảng 3/2; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3; kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 30/4 và sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

– Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, học sinh về nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đội ngũ, giải quyết dứt điểm từng việc vướng mắc, tồn tại. Nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng, giữ gìn và quảng bá hình ảnh của nhà trường.

– Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh được coi trọng, xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Toàn thể GV được quán triệt phương pháp giáo dục đạo đức tích cực, tạo niềm tin và niềm tự hào về quê hương, đơn vị.

* Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chi bộ đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/CBTĐN ngày 17/11/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Xem thêm  Top 8 bài Thuyết minh về chiếc mũ bảo hiểm siêu hay Bài viết số 3 lớp 8 đề 2: Thuyết minh về chiếc nón bảo hiểm

Chi bộ đã lập kế hoạch số 15-KH/CBTĐN ngày 11/02/2016 về tổ chức học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Kế hoạch này được triển khai thực hiện đến toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên và học sinh.

Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên viết bản cam kết cá nhân Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” năm 2017 theo tinh thần công văn số 105-CV/BTCHU ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy ………….. về việc triển khai cho cán bộ, đảng viên viết cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường đều có sổ đăng ký học tập và làm theo Bác, hàng tháng có báo cáo, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được.

Chi bộ chỉ đạo thực hiện triển khai tài liệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ………… đến cán bộ, giáo viên.

Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền tổ chức tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt dưới cờ. Qua thực hiện, đã phát hiện và giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, có 03 cá nhân được chọn đề nghị cấp trên nêu gương điển hình tiên tiến: thầy …………, cô ………….. và em ……………

Triển khai giảng dạy các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 10 đến lớp 12, lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn.

Tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kể chuyện về Bác trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, có câu hỏi đố vui về bài học giáo dục qua mỗi câu chuyện.

Qua những việc làm trên, tập thể chi bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên có những chuyển biến tích cực.

2.1.2. Công tác tổ chức

– Công tác lãnh đạo: Chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có nề nếp, đóng đảng phí đầy đủ, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt, hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

– Chế độ sinh hoạt Đảng: Được duy trì thường xuyên theo định kỳ từng tháng, trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc theo Điều lệ Đảng như tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Qua đó đã tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng các Nghị quyết lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.

– 100% Đảng viên trong chi bộ có xác nhận giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

– Công tác phát triển đảng viên: Đến giữa nhiệm kỳ chi bộ đã kết nạp 06 đảng viên mới, nhận quyết định chuyển chính thức cho 01 đảng viên.

2.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

– Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công phó Bí thư chi bộ phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và một số nội dung biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình mới.

– Chi bộ quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chương trình công tác đề ra. Phối hợp tốt giữa công tác giám sát Đảng với Ban thanh tra nhân dân trong đơn vị. Tăng cường kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, học tập các Nghị quyết của Đảng cấp trên và nhiệm vụ của chi bộ.

– Trong thời gian qua không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng như sau:

Gồm có 05 chỉ tiêu, trong đó Đạt 03 chỉ tiêu, chưa đạt 02 chỉ tiêu.

* Chỉ tiêu về phát triển Đảng: có từ 03 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở lên được kết nạp Đảng/năm hành chính.

Xem thêm  Biểu 05-GDTX-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục thường xuyên Báo cáo thống kê giáo dục thường xuyên

Kết quả thực hiện: Đạt

Từ năm 2015 đến nay, đã gửi hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp: 06 hồ sơ, đã ra quyết định kết nạp 06 đồng chí.

* Chỉ tiêu về phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng:

– Có từ 80% đảng viên trở lên đạt mức xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”/năm hành chính.

Kết quả: Đạt

Năm 2015: 31 đồng chí

Năm 2016: 31 đồng chí

Năm 2017: 31 đồng chí

– Có từ 04 đảng viên trở lên đạt mức xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”/năm hành chính.

Kết quả: Đạt

Năm 2015: 02 đồng chí

Năm 2016: 05 đồng chí

Năm 2017: 05 đồng chí

– Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”/năm và phấn đấu trong cả nhiệm kỳ có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Kết quả: Chưa đạt

Năm 2015: Trong sạch vững mạnh

Năm 2016: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2017: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

* Phấn đấu trong nhiệm kỳ đề nghị và được Huyện ủy thành lập Đảng bộ Trường THPT ……..

Kết quả: Chưa đạt

2.2. Lãnh đạo xây dựng đoàn thể

– Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng đoàn thể nhằm xây dựng đoàn thể trong đơn vị vững mạnh, đoàn kết thống nhất trong hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “Thi đua dạy tốt, học tốt” và “Tất cả vì học sinh thân yêu” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

– Chỉ đạo tổ chức Công đoàn quan tâm: thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động, hàng năm nhà trường đều đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

– Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các trò chơi dân gian nhân dịp khai giảng, kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, việc chấp hành và giữ gìn kỷ cương kỷ luật trong và ngoài nhà trường đối với học sinh.

– Ngoài ra, nhà trường luôn phát huy các nguồn lực từ xã hội, trong 03 năm qua, công tác xã hội hoá giáo dục, mà cụ thể là phong trào vận động các nguồn quỹ khuyến học từ cha mẹ học sinh và các vị Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp ở địa phương được chi uỷ quan tâm thực hiện. Kết quả, trong 03 năm đã có hơn 1.000 lượt HS nhận học bổng, phần thưởng, quà tặng với số tiền trên 500 triệu đồng.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng đoàn thể như sau:

Gồm có 06 chỉ tiêu, trong đó Đạt 06 chỉ tiêu (Phụ lục 1).

2.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (chính quyền)

Nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của đơn vị sự nghiệp trường học là tổ chức dạy học có hiệu quả, thực hiện công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương theo luật giáo dục và nghị quyết của tỉnh, huyện.

Trong những năm qua, số học sinh được xếp hạnh kiểm khá tốt hàng năm là trên 97%, số học sinh lên lớp thẳng trên 80%. Bên cạnh công tác dạy học nhằm cung cấp tri thức, công tác giáo dục qua các phong trào thể thao văn hoá, văn nghệ cũng là một trong những thế mạnh của đơn vị. Trường THPT ………….. luôn là một trong những đơn vị có thứ hạng cao trong các trường THPT trong tỉnh khi thi học sinh giỏi các môn văn hoá và thi đấu các môn thể thao, Quốc phòng – An ninh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như sau:

Gồm có 14 chỉ tiêu, trong đó Đạt 07 chỉ tiêu, chưa đạt 07 chỉ tiêu (Phụ lục 2).

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN:

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ

Chất lượng giáo dục của nhà trường đã nâng lên từng năm nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, tình trạng học sinh có học lực yếu kém và học sinh bỏ học giữa chừng còn cao.

2. Về công tác xây dựng Đảng

Trong thời gian qua, ngoài sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

* Nguyên nhân khách quan:

– Một bộ phận cha mẹ học sinh ít quan tâm đến việc học tập của con em, khoán trắng trách nhiệm giáo dục các em cho nhà trường.

– Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của trường chưa đảm bảo, chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho việc dạy và học.

* Nguyên nhân chủ quan:

Xem thêm  Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh Diều (Kèm đáp án) Đề kiểm tra GDCD lớp 6 sách Cánh Diều

Chi ủy chưa chủ động trong việc sắp thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên đề do tập trung nhiều thời gian cho công tác chuyên môn.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2020

1. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trong giáo dục lòng yêu quê hương đất nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; lấy nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động; tăng cường cảnh giác âm mưu phá hoại bằng “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” tư tưởng trong nội bộ Đảng. Tiếp tục quán triệt quan điểm mà đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2015– 2020 đã xác định, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết của đại hội đề ra.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của HS làm trung tâm gắn với GD hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS phù hợp với định hướng của Chương trình GDPT mới. Tạo điều kiện để các tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả dạy học, tỉ lệ HS lên lớp, đỗ tốt nghiệp, nâng cao tỉ lệ HS đỗ đại học, học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

3. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên. Chú trọng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý kế thừa. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đảng viên, tích cực tham gia sinh hoạt, làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên ở nơi cư trú, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch để mỗi đảng viên đều có ý thức trong việc chấp hành “19 điều đảng viên không được làm” theo Quy định số 47 của Bộ Chính trị, Quy định 76-QĐ/TW, việc tham gia học tập Nghị quyết của đảng viên. Tăng cường việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phấn đấu trong suốt nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm kỉ luật, vi phạm những quy định của Đảng, đặc biệt là vi phạm đạo đức nhà giáo.

5. Tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên, Viên chức học tập, nắm vững nội dung Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy Sóc Trăng và Huyện ủy Long Phú, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc tại đơn vị. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là trong chi uỷ trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa công tác tự phê bình và phê bình thực sự đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ.

6. Trong công tác cán bộ, công tác củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng chi bộ, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền các đoàn thể tiếp tục giữ vững thành tích. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đi vào nề nếp.

7. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các văn bản về tinh giản biên chế như:

– Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/ 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

– Đề án số 1590/ĐA-SGDĐT ngày 09/9/2015 của Sở GD&ĐT ………………. về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; Kế hoạch số 1172/KH-SGDĐT ngày 19/5/2017 tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Trên đây là báo cáo giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trường THPT …………………. nhiệm kỳ 2015-2020./.

Nơi nhận:

– ………….

TM CHI ỦY

BÍ THƯ

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời