Mẫu bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu - Allavida

Mẫu bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu

Tải về

Mẫu bảng kê ghi chép về cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu

Mẫu bảng kê ghi chép về cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu của trung tâm bồi dưỡng văn hóa. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu thẩm định chương trình đào tạo

Mẫu bảng kê chương trình đào tạo của trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Mẫu biên bản thẩm định chương trình đào tạo

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê ghi chép về cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Trung tâm BDVH:……………

BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, HỌC LIỆU

TT

HẠNG MỤC

QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Phòng làm việc

Phòng tuyển sinh

phòng học

…….

2

Thiết bị dạy học

3

Học liệu

4

Thiết bị văn phòng

5

Bảng…

ghế

Bàn

6

Thiết bị phòng chống cháy nổ

7

Thiết bị y tế

8

……………..

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ chức (cá nhân) xin cấp phép

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng kê ghi chép về cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ Dự thảo môn Ngoại ngữ chương trình giáo dục phổ thông mới

Trả lời