Mẫu bảng ghi tóm tắt nội dung bài dạy Bảng ghi tóm tắt nội dung - Allavida

Mẫu bảng ghi tóm tắt nội dung bài dạy Bảng ghi tóm tắt nội dung

Tải về

Mẫu bảng ghi chép tóm tắt nội dung bài dạy

Mẫu bảng ghi chép tóm tắt nội dung bài dạy là mẫu bảng được lập ra để ghi chép tóm tắt về nội dung bài dạy. Mẫu nêu rõ thông tin bài dạy, số giờ, ngày lên lớp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu sổ phân định thiết bị dạy học cho từng bài dạy

Mẫu thống kê các bài dạy khó

Đơn xin nghỉ việc

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép tóm tắt nội dung bài dạy như sau:

BẢNG GHI TÓM TẮT NỘI DUNG

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:………………….

MÔN HỌC/MÔ-ĐUN……………………….

NGÀY LÊN LỚP

SỐ GIỜ

TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI DẠY, KIỂM TRA

SỐ HỌC SINH/SINH VIÊN VẮNG MẶT

CHỮ KÝ GIÁO VIÊN

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Mẫu bảng ghi chép tóm tắt nội dung bài dạy

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Tuổi kim lâu là gì? Cách tính Kim Lâu 2021 Cách hóa giải Kim Lâu

Trả lời