Mẫu bản cam kết kiểm tra học kì 1 năm học 2019-2020

Tải về Bản in

Mẫu bản cam kết kiểm tra học kì 1 năm học 2019-2020 là gì? Mẫu bản cam kết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu bản cam kết kiểm tra học kì 1 năm học 2019-2020 là gì?

Mẫu bản cam kết kiểm tra học kì 1 năm học 2019-2020 là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc kiểm tra học kì 1 của học sinh. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của học sinh, nội dung cam kết…

2. Mẫu bản cam kết kiểm tra học kì 1 năm học 2019-2020

SỞ GDĐT ………………

TRƯỜNG …………….
—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

….……., ngày…tháng…năm…

BẢN CAM KẾT
Kiểm tra học kì I, năm học ……………
———

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường …………………………..;

– Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp ……………..

Tên em là: ……………………………………., học sinh lớp: ……….…………….

Thực hiện Điều lệ trường THPT ban hành kèm thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện mục tiêu ………………… và Nghị quyết số ………… ngày ………. về …………….

Em xin cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định sau trong kỳ kiểm tra học kì I, năm học 2019 – 2020 theo kế hoạch của Sở GD&ĐT …. và Ban giám hiệu trường ………….:

Xem thêm  Mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử Tờ khai đăng ký lại việc tử

1. Ôn tập, chuẩn bị tốt để dự kiểm tra học kì I năm học 2019 – 2020 đạt kết quả cao, thực chất.

2. Chấp hành nghiêm túc nội quy chế và hướng dẫn của các thầy cô khi kiểm tra (không quay cóp, chép bài, trao đổi bài, mang tài liệu và sử dụng điện thoại).

3. Phát hiện và tố giác các hiện tượng gian lận, quay cóp trong khi làm bài kiểm tra qua số điện thoại: ……………….

4. Có thái độ ứng xử với bạn bè, thầy cô giáo hòa nhã đúng mực, giao tiếp văn minh lịch sự.

5. Bảo vệ tốt tài sản của nhà trường trong các phòng khi kiểm tra. Giữ vệ sinh phòng kiểm tra sạch sẽ (không vứt giấy, rác ra phòng kiểm tra trước và sau khi thi xong).

Em xin hứa sẽ thực hiện tốt các điều đã cam kết trên, nếu vi phạm em sẽ bị trừ điểm và xem xét xếp hạnh kiểm ( Điều 4. Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm – Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011- Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông):

– Nếu mở tài liệu, chép tài liệu, trao đổi bài sẽ bị trừ 50% số điểm bài kiểm tra, tập thể lớp có thể xem xét và xếp loại hạnh kiểm Yếu ;

– Nếu mang điện thoại vào phòng thi (kể cả chưa sử dụng) sẽ bị trừ 100% số điểm bài kiểm tra, tập thể lớp có thể xem xét và xếp loại hạnh kiểm Yếu.

Xem thêm  Đáp án Mười vạn câu hỏi vì sao Paimon Mười vạn câu hỏi vì sao Paimon

Cha/mẹ học sinh có ý kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

GVCN lớp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Học sinh cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý:

– Học sinh ghi đầy đủ thông tin, xin ý kiến và chữ ký của Cha/mẹ và nộp bản cam kết cho GVCN trước ngày …………………;

– GVCN kiểm tra, đối chiếu chữ ký của Cha/mẹ học sinh đã đăng ký với GVCN và nộp toàn bộ bản cam kết của học sinh theo đơn vị lớp về phòng …………………. để theo dõi và quản lý.

Mẫu bản cam kết kiểm tra học kì 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời