Liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ - Allavida

Liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

Liên hệ bản thân về phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ

Sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng an ninh quốc phòng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có những hành động cụ thể để chống lại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng. Sau đây là mẫu liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ Hoatieu đã sưu tầm xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

  • Bài thu hoạch chuyên đề 2021 – Ý chí tự lực tự cường khát vọng phát triển đất nước
  • Bài thu hoạch về chiến lược diễn biến hòa bình

1. Diễn biến hòa bình là gì?

Diễn biến hoà bình là được xem là những chiến lược của chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch sử dụng và thực hiện nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước khác chế độ mà trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong. Cuộc chiến này chủ yếu là phi quân sự để thúc đẩy sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong, khiến xã hội đó phải theo quỹ đạo của bọn chúng.

Ngoài thuật ngữ “diễn biến hòa bình” còn có nhiều thuật ngữ khác được dùng như “chiến tranh không tiếng súng”, “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”,, “cách mạng hoa hồng”,… và nội dung chính của cuộc chiến này là:

Sử dụng triệt để tất cả các thủ đoạn phi quân sự, cùng với răn đe quân sự để ngầm phá nội bộ, đoàn kết bên trong. Đồng thời tạo nên các lực lượng chính trị đối lập, tai sai núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. Dẫn đến việc tự chuyển biến bên trong nội bộ đất nước.

Xem thêm  Top 7 mẫu tóm tắt Vào phủ Chúa Trịnh hay chọn lọc Tóm tắt bài Vào phủ Chúa Trịnh

Sử dụng tôn giáo, dân tộc, sắc tộc để kích động, chống phá từ bên trong. Tận dụng tối đa các sai sót và khó khăn của Nhà nước hiện tại để tạo nên một sức ép lớn khiến lãnh đạo nhà nước phải nhường bước và đi theo đường lối của chúng. Điều này hết sức nguy hiểm vì nó đã từng khiến nhiều nhà nước xã hội sụp đổ như ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây.

Bạo loạn lật đổ là những hành động chống phá có tổ chức, xúi giục và thực hiện bằng bạo lực của lực lượng phản động. Chúng nhằm gây rối loạn trật tự an ninh xã hội, đồng thời chủ đích lật đổ chính quyền tiến bộ và tạo lập chính quyền mới của chúng. Bạo loạn lật đổ là đến từ chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực phản động bên trong cùng chiến lược diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trong đó có Việt Nam”.

2. Trách nhiệm, vai trò của bản thân trong phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

Như vậy, chiến lược “diễn biến hòa bình” của của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự sống còn của chủ nghĩa xã hội và tương lai thế hệ trẻ. Là một công dân, một thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ, bản thân mình phải luôn chọn cho mình lối sống tích cực và là một bộ phận nhỏ góp phần xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

Phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ không là trách nhiệm riêng lẻ của ai. Đối với bản thân tôi, một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường tối luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong thời kỳ mới như sau:

Xem thêm  Top 4 mẫu cảm nhận 8 câu thơ cuối bài Trao duyên siêu hay Cảm nhận 8 câu thơ cuối đoạn trích Trao duyên

Trung thành tuyệt đối Chủ nghĩa Mác-Lênin với đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà Nước. Bản thân luôn trau dồi và nâng cao ý thức, lối sống và trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân. Học tập và rèn luyện theo tư tưởng của Hồ Chí Minh về cách mạng Đảng cũng như về sự nghiệp của thanh niên Việt Nam.

Trung thành tuyệt đối với Đảng và Nhà nước

Bản thân phải luôn nhận thức được việc học tập là một trong những yếu tố góp phần cho sự nghiệp không chỉ của riêng mình mà của cả xã hội. Học tập tốt để tạo nên nền móng vững chắc cho những nghiên cứu cũng như sáng kiến cho phát triển đất nước. Trung thực và không lười biếng, nỗ lực cho sự phát triển của bản thân cho xây dựng đất nước mai sau.

Kiên quyết lên án, tránh xa những hoạt động lôi kéo, phản động hay những thông tin trái ngược với những lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tin tức bịa đặt sai trái phải gạt bỏ, đồng thời hướng dẫn cho người thân tránh xa và không bị các thế lực thù địch dụ dỗ và lôi kéo.

Luôn nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin, thời sự chính trị để nâng cao “sức đề kháng” với diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Lên án và quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc và lợi dụng kẽ hở của xã hội và Nhà nước để chống phá. Đặc biệt luôn nâng cao sự cảnh giác và bảo vệ bản thân trước những thông tin sai trái của phản động.

Xem thêm  Thư của chủ tịch nước nhân ngày khai giảng 2021 Thư chủ tịch nước gửi ngày khai giảng 2021

Thanh niên là lực lượng trẻ cần vững vàng và đấu tranh với diễn biến hòa bình.

Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ và tuyên truyền ý thức tự giác, kỷ luật và xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp hơn. Bản thân có ý thức tự giác không bị lôi kéo từ các chiêu bài diễn biến hoà bình và các tệ nạn xã hội

Trong thời đại, xu thế toàn cầu hóa hiện nay, thế hệ trẻ nói chung và bản thân nói riêng phải luôn nâng cao kiến thức về mọi mặt. Biết chọn lọc thông tin chính xác chuẩn và không tham gia các thông tin phản động và lôi kéo lối sống thực dụng. Cuộc cách mạng khoa học diễn ra nhanh chóng, bản thân phải là một phần nhỏ bé tạo nên những giá trị để xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển hơn. Cùng toàn dân Việt Nam làm vô hiệu hóa chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Dù các thế lực có tung các chiêu bài khác nhau, thay đổi chiến lược như thế nào thì với một niềm tin bất diện vào Đảng Cộng Sản Việt Nam thì chúng ta sẽ chiến thắng. Đất nước sẽ luôn được bình yên và thịnh vượng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời